Skladnost ureditve boste najlažje dosegli, če boste poenotili materiale in oblikovni pristop. Ker imate ob delu hiše že položen kamen, bi vam svetovala, da enakega uporabite še za druge površine. Na fotografiji ni natančno razvidno, kakšne vrste kamen je to; na videz deluje nekoliko grobo in bi mogoče raje uporabili kakšnega drugega. Druga možnost je enak kamen kot na letni kuhinji. Če ga ne boste mogli dobiti, poiščite takšnega, ki mu je po barvi in strukturi najbližje. Tako lahko z enakim materialom obložite stopnice, izdelate obrobe ali obložite vrtne objekte.

Pred letno kuhinjo in njeno povezavo s ploščadjo za stopnicami položite kamen na betonsko podlago, povezava med hišo in letno kuhinjo pa naj bo iz posameznih velikih kamnov, ugreznjenih v tla. Višinska razlika na tem mestu je namreč prevelika, da bi pot naredili brez stopnic. Enako izdelajte pot do vrta.

Med potmi, terasami in podestom boste tako dobili prazne površine, ki jih lahko zasadite kot grede. Predvidevam, da je med podpornim zidom, ki se v loku približa letni kuhinji, in zidom prehod, ki ga občasno uporabljate. Na tem mestu gredo prekinite in položite nekaj kamnov za prehod.

Simona Klokočovnik