V podjetju Eko Gradvest, ki v Komendi gradi naselje enodružinskih in večstanovanjskih objektov po nizkoenergijskih standardih, so se za tak korak – korak pred drugimi – odločili že pri pripravi projektov, saj njihov osnovni moto sloni prav na sobivanju stanovalcev z naravo, v kateri naselje nastaja. Tako so za vgradnjo stavbnega pohištva izbrali masivni les, ki je zdaj postal celo trend s podporo ustreznih državnih ustanov.

Razvili so namreč okno iz masivnega lesa, ki presega tudi doslej znane zahteve Eko sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada, ki tovrstno vgradnjo s svojimi aktivnostmi podpira in spodbuja. Posebne zračne komore zagotavljajo višjo izolativnost, zasteklitev je troslojna z argonskim polnjenjem in dodatnim emisijskim nanosom na steklo strešnih oken za zaščito pred vremenskimi vplivi. Posebna dodana vrednost k izolativnosti stavbnega pohištva in preprečevanju nastajanja toplotnih mostov je prvič pri nas uporabljen sistem špaletnega vgrajevanja oken in vrat. Prav nekorektno vgrajevanje stavbnega pohištva prevečkrat izniči vso kakovost uporabljenih materialov (kar seveda velja tudi za vsa druga dela).

Špaletni sistem vgrajevanja stavbnega pohištva smo podrobneje predstavili že v eni naših prejšnjih številk, zato tokrat le kratek povzetek. Špaleta omogoča, da okenski okvir brez težav naleže v pripravljeni prostor. Zunanja stran je zatesnjena s paroprepustnim slojem, sredinski sloj v stiku z zidom je izolativen, notranja stran pa s parozapornim slojem vzdržuje mikroklimo v prostoru. Gre za vgradnjo in tesnjenje po zdaj že priznanem in prepoznavnem RAL-sistemu. Pomemben poudarek pri špaletah je še v tem, da so senčila odmaknjena od okenskih okvirjev, kar dodatno prispeva k preprečevanju toplotnih mostov in pregrevanju zasteklitve.

Pravilno vgrajeno zunanje stavbno pohištvo po opisanemu primeru ima zavidljive izolativne vrednosti. Vgrajeno okno (cela okenska odprtina): U=0,85 W/m²K; roletni sistem: U=0,29 W/m²K; špaletni okvir: U=0,06 W/m²K. S tem sledijo prizadevanjem Eko sklada (priporočilo Eko sklada za okensko odprtino je U=1 ali manj), ki spodbuja vgradnjo izolativno varčnih okenskih sistemov oziroma zunanjega stavbnega pohištva iz masivnega lesa, in tako tudi sami podpirajo razvoj tehnologije na tem področju.

Podobno velja za strešna okna, ki imajo seveda svoje posebne zahteve. Tudi v tem primeru uporabljajo masivni les. Celotno ostrešje je namreč zgrajeno iz lesene konstrukcije s svojimi specifičnimi razteznostnimi lastnostmi, ki se jim še najbolje prilagodijo prav lesena strešna okna, saj tako cela streha enako diha pri vseh različnih klimatskih pogojih.

In spet je tu poleg kakovosti materialov pomembna kakovost vgradnje. V obravnavanem primeru so strešna okna vgrajena tako, da so z zunanje strani poravnana s strešno kritino oziroma so poglobljena v izolativno strešno konstrukcijo, kar pripomore k preprečevanju nastajanja toplotnih mostov. Dodatno jamstvo za to so posebni svitki ovčje volne, ki jih uporabijo pri zatesnitvi manjših (tanjših) vmesnih prostorov (2 do 3 cm) med ostrešjem in strešnim oknom. Pri tem spet ne smemo pozabiti na paroprepustno strešno folije na zunanji strani in parozaporno folijo na spodnji strani.

Za naselje Moj novi dom v Komendi so izbrali termo strešna okna iz masivnega lesa, ki omogočajo prav tako troslojno zasteklitev z argonskim polnjenjem. Osenčenje omogočajo roloji iz mrežaste tkanine, ki sicer prepuščajo svetlobo, hkrati pa ščitijo okno pred vremenskimi vplivi. Odmik od stekla ustvarja prezračevalni kanal med senčilom in steklom. Okna se odpirajo po sredinski osi z ročnim upravljanjem. Vsa okna pa imajo tudi možnost vgradnje motornega pogona za daljinsko upravljanje.

In ob tem primeru še enkrat opozorilo (naj ne bo nadležno in odveč, saj je pomembno) na možnost toplotnih izgub in drugih morebitnih težav, do katerih lahko pride zaradi napačne ali nekakovostne vgradnje strešnih oken, »krivda« pa pade na celotno strešno konstrukcijo. Tako kot tudi pri drugih delih uporabljeni materiali velikokrat ne morejo potrditi svojih kakovostnih lastnosti zaradi napačne ali površne vgradnje. Zato morajo biti tudi izvajalci del primerno usposobljeni in pri svojem delu natančni. Naročniki del morajo biti v tem smislu zahtevni. Enako seveda tudi kupci!