Poglejmo sestavo sten nekaterih proizvajalcev. Hiše Riko veljajo zadnjih deset let za najdražje in tudi najbolj kvalitetne v Sloveniji, zato poglejmo najprej sestavo njihove stene, da bomo lažje primerjali z drugimi proizvajalci.

Osnovna konstrukcija hiše Riko je sestavljena iz 10 cm debele masivne lepljene stene iz smrekovega lesa. Na to steno je pritrjena izolacija iz lesenih vlaken, ki še dodatno zagotavljajo počasnejšo fazno prehodnost, sledi fasada. Klasična ali lesena. Na notranji strani je notranja obloga (mavčna plošča), sledijo podkonstrukcija in inštalacijska ravnina, že omenjena okvirna konstrukcija, toplotna izolacija ter dodatna izolacija in končna fasada. Inštalacijsko raven je med prvimi začelo uvajati podjetje Kager hiše s Ptuja.

Jelovica in Marles sledita tradiciji, predvsem Marles je že kar sinonim za montažno gradnjo, saj se s proizvodnjo montažnih hiš ukvarjajo od sredine prejšnjega stoletja. Prve montažne zgradbe so začeli izdelovati že leta 1942, kot dejanski začetek gradnje montažnih hiš pa štejejo 50. leta prejšnjega stoletja. Takrat so proizvajali enostavne hiše iz malotabelnih sistemov, izdelovali so elemente na zalogo, z razvojem pa so se nato preusmerili na velikotabelni sistem. Danes so Marlesove hiše pojem visoke in vedno nadzorovane kakovosti, kar je tudi sicer sinonim montažne gradnje.

Za primerjavo poglejmo sestavo zunanjih sten montažnih hiš Rima, ki že sama po sebi veliko pove. Predstavitev njihove ponudbe je zanimiva že zato, ker sama sestava sten govori o kvaliteti različnih sten in gradenj.

Standardna stena je debela 256,5 mm in z njo zagotavljajo toplotnoprevodnostni koeficient U=0,16 W/m²K. Stena je sestavljena (od zunaj navznoter): zaključni fasadni sloj iz silikatnega ometa (6 mm), fasadna izolacija Tervol FP-PL (50 mm), DHF-plošča, spojena na pero in utor (15 mm), DUO lepljena lesena konstrukcija (160 mm) z vmesno izolacijo iz kamene volne Tervol DP-5 (100+60 mm), parna ovira EKO natur, OSB-plošča, spojena na pero in utor (12 mm), ter kot notranja obloga mavčnokartonska plošča (12,5 mm).

Druga stena v njihovi ponudbi je Rima instal. Stena je debela 319 mm, ima pa poseben kanal za razvod inštalacij, ki poleg dodatne toplotne izolacije omogoča tudi kvalitetno izvedbo parne ovire, kar pomeni višji kakovostni standard iz naslova gradbenofizikalnih lastnosti. Toplotna prevodnost takšne stene je 0,12 W/m²K. Stena je sestavljena enako kot standardna, s tem da je za OSB-ploščo še lesena podkonstrukcija (60 mm) z vmesno izolacijo iz kamene volne Tervol DP-5 in šele potem ognjevarna mavčnokartonska plošča.

Stena Rime natur je debela 313 mm, njena odlika pa je 280 mm debel sloj izolacije iz lesenih vlaken, ki omogoča izjemno dobre rezultate pri faznem zamiku toplote. Zaključnemu fasadnemu sloju sledi fasadna izolacija AGEPAN THD (60 mm), DUO lepljena lesena konstrukcija (160 mm) z vmesno izolacijo iz lesnih vlaken (100+60 mm), parna ovira EKO natur, OSB-plošča ter lesena podkonstrukcija (60 mm) z vmesno izolacijo iz lesnih vlaken. Ponudnik sicer ne navaja toplotne prevodnosti stene, vendar je verjetno enaka stenam Rime instal. Kot ste opazili, imajo vse stene parno oviro in ne parne zapore, kar pove, da stene dihajo.

Skratka. Ob izbiri ponudnika montažne hiše temeljito preverite tudi sestavo zunanjih sten. Niso vse enake vsem, tako kot tudi ni enaka cena vseh.