Strešna okna imajo zaradi lege v naklonu večje toplotne dobitke v primerjavi z vertikalnimi okni. Zato je smiselno vgraditi večja okna na južno stran strehe. Poleg toplotnega doprinosa pozimi bo okno dobrodošel vir svetlobe v drugih mesecih. Še posebno v prostorih, kot je dnevna soba, so velike steklene površine zaželene, saj omogočajo stik z okolico. Strešna okna je mogoče združevati v poljubne kombinacije, pri čemer je odločilna širina med špirovci.

Svetla odprtina mora ustrezati širini strešnega okna z dodatkom 2–4 cm, kar je dodatek za izolacijo ob straneh. V primeru, da se vgrajuje več oken skupaj, mora osna širina med špirovci ustrezati sistemu kombinacije oken, kar navadno preveri monter strešnih oken na mestu samem.

Razmik med špirovci navadno ustreza širini strešnega okna 78 cm. Če je razmik nekaj centimetrov manjši, se lahko špirovec na eni strani poreže in sočasno ojači na nasprotni strani. V primeru vgradnje okna, katerega širina poseže v sosednje polje, je treba izvesti menjalnik. Pri tem je treba paziti, da je menjalnik od zgornjega in spodnjega roba okna odmaknjen toliko, da je mogoče notranje obloge izvesti pravilno, kar pomeni spodaj navpično in zgoraj vodoravno.

Velike steklene površine lahko v poletnih mesecih povzročijo pregrevanje, a to ni razlog za manjša okna. Proti pregrevanju se je mogoče učinkovito zaščititi z uporabo zunanjih senčil, ki zaustavijo do 80 odstotkov toplote.

Okna, obrnjena na sever, so navadno manjša. Strešna okna bodo tudi pozimi deležna nekaj toplotnih dobitkov, če seveda ne bodo zasenčena z okoliško stavbo ali zimzelenim drevjem. Dodatno okno ne bo bistveno zmanjšalo energijske bilance stavbe, vplivalo pa bo na osvetlitev prostorov. Na severno stran je v enodružinskih hišah običajno orientirana otroška soba, ki je osvetljena samo prek zahodnega ali vzhodnega vertikalnega okna, ki ne more zadovoljivo osvetliti prostora. Zato so strešna okna na severno stran nujna. Kot dopolnilna svetloba navadno zadostuje že eno strešno okno velikosti 1m2.

Izbira velikosti strešnih oken naj pri novogradnjah v prvi vrsti izhaja iz potrebe prostora po dnevni svetlobi, čemur se nato prilagodi strešno konstrukcijo. Pri obstoječem ostrešju je treba smiselno pretehtati posege v konstrukcijo glede na željan učinek v prostoru in stanje ostrešja.

Neža Močnik, udia.