Količina naravne svetlobe

Minimalna potrebna površina oken je 20 odstotkov glede na tloris. Šteje se vgradna površina oken. Na primer za prostor 3 x 3 m (9 m2) potrebujemo 1,8 m2 okenskih površin. Paziti je treba pri frčadi, saj lahko nosilni deli oken zavzamejo veliko površino odprtine, hkrati pa se vpad svetlobe zaradi konstrukcije tudi precej zmanjša. Paziti je treba tudi, če vertikalno okno v fasadi prekriva napušč. Ta bo namreč zmanjševal količino svetlobe v prostoru. Če gledamo osvetlitev, so strešna okna tista, ki dovajajo največ svetlobe.

Razporeditev oken

Mansarda nudi krasno možnost, da prostor osvetlimo tudi v sredini. V mansardi lahko osvetlimo tudi hodnike, ki so v sredini stanovanja in so običajno brez naravne svetlobe. Hkrati nam višje ležeča strešna okna nudijo možnost učinkovitega in hitrega zračenja prostorov.

Stojna višina v mansardi

V nizek del v mansardi vedno postavimo pohištvo. Zato je pomembno, da je stojna višina v mansardi zagotovljena okoli 1 m v notranjost (od kolenčnega zidu). Če to ni zagotovljeno, so tri možnosti:
− Dvig kolenčnega zidu in ohranitev naklona strehe, kar je običajno pri naklonu strehe, ki ga določijo urbanisti, ali pa v primeru, da je strešna konstrukcija še dobra in jo investitor želi uporabiti, da bi se izognil dodatnim stroškom. Nastane pa strošek izdelave fasade. Poleg stroška se je treba zavedati tudi dejstva, da ostane vidna razlika med obstoječo in novo fasado, če se ne prenavlja celotna fasada.
− Ohranitev kolenčnega zidu in povečanje naklona strehe. V takem primeru ni posegov na fasadi in s tem seveda stroškov. Potrebna pa je nova strešna konstrukcija.
− Izdelava frčade je smiselna, kadar je ta dovolj visoka in dolga, da se celoten prostor poveča. Majhna frčada samo nad otroško mizo v sobi je nesmiselna. V prostoru tik nad mizo ne stojimo, ker je tam miza, globlje v prostor pa frčada ne seže. Največkrat je izvedena takrat, ko ni mogoče spreminjati naklona strehe ali dvigovati slemena. To pomeni, je treba ohraniti geberite strehe.

Prostornina

Izdelava stropa na 2,5 m je v mansardi nesmiselna. Prostornina je zaradi poševne strehe manjša in prostor s tem, da pustimo odprt ves volumen, veliko bolj diha.

Pogled na okolico

Neverjetno, koliko mansard ne izkorišča položaja na vrhu stavbe in si ne odpre stanovanja za razgled.  Tako kot vertikalna okna v fasadi nam morajo tudi vsa okna v strehi zagotavljati pogled na okolico; ne glede na to, ali gre za okno v frčadi ali strešno okno, mora biti spodnji rob okna na cca 100 cm od gotovih tal. Tu se pokaže še ena slabost visokega parapetnega zidu, ker otežuje vgradnjo oken na pravilno višino.

Enostavnost odpiranja oken

Prepogosto pozabljeno dejstvo pri projektiranju mansard: kako naj se odpirajo strešna okna? Če je strešno okno postavljeno tako, kot smo priporočali v prejšnjih odstavkih, potem je najboljši način za odpiranje ročica na zgornji strani: okno omogoča razgled na okolico in ni za odpiranje ter se nam ni treba sklanjati čez pohištvo.