Z zamenjavo energetsko neučinkovite peči ali starejšega kotla bomo zmanjšali porabo in izgube pri prenosu toplote po objektu. Prav tako je zastarel način ogrevanja na elektriko z  akumulatorskimi pečmi. Za proizvodnjo se namreč porabi precej več fosilnih goriv, kot jih je dejansko potrebnih za neposredno proizvodnjo toplote.

Sodobnim standardom ustrezajo nizkotemperaturni kotli ali moderni, visoko učinkoviti kotli z visoko močjo ogrevanja. Ogrevanje z gorivi, kot sta utekočinjeni naftni in zemeljski plin, je za deset odstotkov manj varčno od nizkotemperaturnih kotlov.

Današnja energetska slika zahteva uporabo plina in briketov iz biomase predvsem z vidika zaščite okolja. S higienskega vidika pa je, če zanemarimo energijo sonca, vetra in druge, najboljša uporaba plina.

Obnovljivi viri energije

Uporaba obnovljivih energetskih virov zmanjšuje stroške, ki bi jih sicer namenili za fosilna goriva. Slednja naj bi bila le dopolnilo alternativnim oblikam ogrevanja. S sončnimi zbiralniki lahko hišo ogrejemo in segrejemo vodo, z dodanim fotovoltaičnim sistemom pa poleg toplote proizvajamo tudi elektriko.

Tudi ogrevanje z biomaso je enostavno. Briketi so pakirani v vrečah različnih dimenzij. Moderni kotli za to vrsto energenta so majhni in čisti, zato jih lahko postavimo v kuhinjo, dnevno sobo ali kam drugam. Tudi brikete lahko skladiščite kjer koli tam, kjer imate neizkoriščen prostor.

Če želite uporabljati stari dimnik, ga lahko sanirate. Najpogostejši in najbolj enostaven način je namestitev nove cevi v stari dimnik.