Menim, da je postavljanje nadstreška k obstoječi hiši vedno zahtevno! Kakšne oblike, kakšen odmik od hiše in še kaj, vse to so vprašanja, s katerimi se pogosto srečujemo ob takih projektih. Če je bivalni del vrta zasnovan skupaj s hišo in je zasnova enotna, potem je to enovito in usklajeno.

Glede na vašo hišo, na obstoječo mizo in klopi menim, da naj bo vrtni nadstrešek prosto stoječ: na vrtu. Nikakor ne iščite podobnosti s fasado in kritino hiše. Vrtni paviljon naj bo samostojen objekt na vrtu. Predlagam, da ga umestite na travo oziroma stran od hiše in naj bo res vrtni paviljon. Strinjam se z mnenjem vaše žene. Oblikovan naj bo kot poletni objekt iz lahke kovinske konstrukcije s štirikapno strešino, ki ima platneno ponjavo, lahko tudi bele barve.

Menim, da vam ta nadstrešek služi zgolj v poletnih mesecih. Če je tako, predlagam, da ga v zimskih mesecih pospravite. Če bo miza s klopmi v funkciji tudi pozimi, potem pa mora strešna kritina ali ponjava prenesti snežno obremenitev.

Mnogo enostavnejša rešitev je senčnik z leseno konstrukcijo. V nakupovalnih središčih imajo veliko izbiro senčnikov različnih dimenzij in oblik.
Shranjevanje in postavljanje senčnika je mnogo enostavneje kot vse drugo. Senčnik naj ima platno bele barve.

Nanizala sem vam nekaj mojih pogledov, odločitev pa je vsekakor vaša.

Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.