Zasebni investitorji so danes zaradi gospodarske krize v težkem položaju. Njihova plačilna moč je tista, ki odreja vrsto in količino dela, pri čemer se zaradi pomanjkanja denarja velikokrat zatečejo k dvomljivim kombiniranim rešitvam. Velikokrat gradijo in popravljajo sami, le za večja dela najamejo izvajalca, poleg tega uporabljajo cenejše materiale, s čimer postavljajo na kocko kakovost izvedbe. Prav pri tem je pomembna vloga izkušenega izvajalca, ki investitorja opozarja na morebitne napačne odločitve in mu svetuje na osnovi svojih izkušenj.

Samo s preverjenimi referencami

Zato vedno izberite izvajalca s preverjenimi referencami in ne tistega, ki je poceni ali ki so vam ga priporočili prijatelji. Referenca ni samo spisek objektov, ki jih je izvajalec postavil ali obnovil, temveč je priporočljivo, da se investitor ali strokovna oseba med njegovim delom prepričata, ali je dovolj kakovostno in strokovno opravljeno. Nadzorni inženirji imajo veliko izkušenj s terena, zato lažje ocenijo, ali izvajalec spada v kategorijo tistih, ki obvladajo svoje delo. In še opozorilo: kakovost izvedbe del se lahko od enega do drugega projekta spreminja, zato odločitev sprejmite na osnovi čim več podatkov.

Da se izognete nesporazumom ali celo sporom, vse dogovore z izvajalcem zapišite in podpišite. Enako velja za stroškovnik, da na koncu ne bi bilo neprijetnih presenečenj v obliki previsokih računov. Izvajalcem, ki se dogovarjajo samo ustno, se raje izognite. Ko pisno določite investicijo in finančni načrt, dela razdelite na krajše enote, denimo betoniranje plošče, zidava zunanjih zidov, notranji omet…, kar vam omogoči pregled nad količino in kakovostjo opravljenih del. Delitev na faze dopušča tudi, da hitreje stopite na rep morebitnemu povečanju obsega del.

Za nadzor najemite strokovnjaka

Za nadzor nad deli najemite strokovnjaka oziroma svetovalca. Tudi če ste na tesnem z denarjem, sem vam bo to na koncu splačalo. Nadzornik usmerja dela na terenu, preverja, ali potekajo v skladu z načrti in opozarja na napake – slednje je zelo pomembno, saj bi vas kasneje, ko je objekt že zgrajen ali obnovljen, to lahko drago stalo. Strokovnjak naj sodeluje tudi v začetnih fazah projekta, torej pri projektiranju ter vam pomaga pri tehničnih in s tem povezanih finančnih odločitvah.