Nevihta nastane, ko se ustvari nevihtni oblak. V nevihtnem oblaku ali med njim in zemeljskim površjem nastanejo električni pojavi, ki z bliskanjem in grmenjem razelektrijo oblak. Razelektritev spremljajo kratkotrajne močne padavine, redkeje toča.

Strela je na kratko »kratek stik« med oblaki in zemljo, spremljata jo blisk in grom. Predvsem je lahko nevarna za ljudi in naprave, saj se ob njenem udaru sprosti velika količina energije. Napetost pri streli doseže več deset tisoč voltov in do 30.000 stopinj Celzija, zato so stavbe zaščitene s strelovodi, ki naj bi zmanjšali učinek strele in odvedli tok v zemljo.

Najbolj ogrožena je tehnologija

V slabo zaščitenih objektih lahko strela v delčku sekunde poškoduje električno instalacijo. Strele poleg stavb največkrat prizadenejo moderno tehnologijo, kot so modemi, računalniki, telefoni, televizorji in podobne naprave. Ob tem lahko nastane nevarno magnetno polje, ki se v koncentričnih krogih širi okrog točke udara, kar lahko v kovinskih predmetih in električnih napeljavah ustvari močno indukcijsko napetost. Zato teh naprav med nevihto ni dovolj le ugasniti, temveč je treba tudi potegniti vtiče iz vtičnic.

Velika materialna škoda zaradi udarca strel narašča iz leta v leto in samo v Evropi na leto znaša več milijonov evrov. Statistično gledano prizadenejo strele vsak četrti meter zemeljske površine najmanj trikrat na leto, zato je nujno poskrbeti za dobro zaščito stavb. Zavarovalnice pogosto povrnejo stroške, ki so nastali ob udarcu strele v objekt, seveda pa mora biti ta ustrezno zavarovan.

Zaščita doma

Postavlja se vprašanje, zakaj strela sploh udari? Dejstvo je, da so strele pogostejše na odprtih območjih kot v mestih, kar znanstveniki povezujejo z nizko prevodnostjo betona in asfalta. Smer in mesto udarca sta povsem nepredvidljiva. Objekt je v vsakem primeru dobro zaščititi s strelovodom. Ta je oblikovan tako, da strelo privabi in jo odvede v zemljo ter prepreči škodljive učinke na objekte, naprave in ljudi. Čeprav tovrstna tehnologija ni absolutno učinkovita, pa so tehnične izboljšave v zadnjem času prinesle dobre statistične podatke, zato se le odločite za takšno zaščito.