Prav vsak izmed nas je porabnik energije in po svoje prispeva k čedalje večji skupni porabi in onesnaževanju okolja. Sodobni materiali in tehnologije pa ob višjem doseženem ugodju bivanja in dela v stavbah obenem omogočajo tudi velike prihranke energije ter s tem neposredno prispevajo k manjšim izpustom toplogrednih plinov in drugih polutantov.

>>>PRIJAVNI OBRAZEC NAJDETE TUKAJ<<<

V uredništvu priloge Moj dom, Eko skladu, j. s., in podjetju Celjski sejem smo prepričani, da se vse več lastnikov hiš, večstanovanjskih blokov, poslovnih in javnih objektov zaveda lastne odgovornosti in koristi (tudi finančnih), ki jih omogočajo sodobne rešitve. Prav tako verjamemo, da lahko s sliko in besedo ter predstavitvami najnovejših dognanj s tega področja in predstavitvami spodbudnih primerov iz prakse v marsičem pripomoremo, da bodo lastniki hiš, večstanovanjskih blokov, poslovnih in javnih objektov pri novogradnjah in prenovah v prihodnje še bolj upoštevali sodobna dognanja ter s tem pripomogli k zniževanju lastnih stroškov za energijo in k manjšemu obremenjevanju okolja.

V Sloveniji je iz leta v leto več hiš, blokov, poslovnih in javnih objektov, ki so lahko za zgled drugim. Prav spodbudne izkušnje iz prakse so tiste, ki so za mnoge najpomembnejši dejavnik pri dokončnem odločanju, zato uredništvo priloge Moj dom, Eko sklad, j. s., in Celjski sejem razpisujemo Nagradni natečaj za energetsko varčne objekte v Sloveniji 2011.

Na razpis se lahko prijavijo lastniki oziroma upravljalci novih in prenovljenih:
stanovanjskih hiš, večstanovanjskih blokov, poslovnih stavb, javnih objektov (šole, zdravstvene in druge javne ustanove) v Republiki Sloveniji, ki sodijo, da so njihovi objekti energijsko varčni, in ki se strinjajo, da njihove izkušnje in dosežke javno predstavimo v prilogi Moj dom.

Vse prispele prijave bo ocenila strokovna komisija, v kateri so predstavniki Eko sklada, Celjskega sejma, Inštituta za visoke tehnologije in sisteme Novo mesto, Agencije za prestrukturiranje energetike (APE), E-Netsija in Dnevnika.

>>>PRIJAVNI OBRAZEC NAJDETE TUKAJ<<<

Komisija bo po zaključku razpisa izbrala lastnike najbolj varčnih hiš, večstanovanjskih objektov in lastnike oziroma upravljalce najbolj varčnih poslovnih ter javnih ustanov v Sloveniji leta 2011 in jim podelila posebna priznanja in nagrade za novogradnjo in obnovo, in sicer za:

- stanovanjsko hišo,
- večstanovanjski blok,
- poslovno stavbo,
- javno stavbo (šolo, zdravstveno ustanovo, drugo javno ustanovo).

Komisija si pridružuje pravico, da v okviru kategorija stanovanjska hiša podeli še posebno priznanje za pasivno oziroma plus energijsko hišo pa tudi za druge izvirne rešitve.

Vse prispele prijave bomo po poteku razpisnega roka na kratko predstavili v prilogi Moj dom in na spletni strani Moj dom. Nagrajene rešitve bomo predstavili ob koncu naše akcije – predvidoma maja 2011. Nagrade in priznanja bomo podelili v okviru posebne prireditve na Celjskem sejmu.

Prijavni obrazec lahko dobite na spletnih straneh Dnevnika: (http://mojdom.dnevnik.si) in Celjskega sejma (www.ce-sejem.si). Lahko pa vam ga pošljemo s klasično pošto, če nam pišete na naslov Dnevnik, d.d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana, s pripisom Varčna hiša, ali na e-naslov: miran.kump@dnevnik.si.

Lahko pokličete tudi na telefonsko številko 01/30 82 430. Prijave in dokazila pošljite v ovojnici (priporočljivo je na CD) na zgoraj navedena naslova (za klasično in e-pošto) najpozneje do 7. marca 2011. Vaše izkušnje bodo v dragoceno pomoč številnim lastnikom nepremičnin, ki zvesto spremljajo prilogo Moj dom, zato vas vabimo k sodelovanju. Nagrade so privlačne, priznanje za dobro opravljeno delo pa tudi nekaj velja.Uredništvo priloge Moj dom, Eko sklad, j. s., in Celjski sejem.