Vsaka stopinja do 6 odstotkov

Vedeti je treba, da vsaka dodatna stopinja temperature v prostoru, ki ga ogrevamo ali hladimo, pomeni porabo energije, ki je neposredno odvisna od temperature v prostoru. V ogrevanem stanovanju vsaka stopinja nad 20 stopinj Celzija pomeni do 6 odstotkov večjo porabo energije, torej tudi višji strošek.

Zatesnjena okna in vrata

Stara okna in vrata večinoma slabše tesnijo. Če nimate namena zamenjati starih, vendar ne še dotrajanih oken in vrat, poskrbite vsaj za njihovo zatesnitev: nalepite tesnilne trakove na notranje pripire, vrežite zareze za plastične tesnilne profile, ustrezno nastavite okovje in zatesnite notranja krila pri klasičnih škatlastih) oknih z ločenimi krili.

Učinkovito prezračevanje prostora

Prezračujemo tako, da za 10 minut odpremo okno; največ trikrat dnevno v vsakem prostoru. Čim nižja je temperatura zraka, manj časa naj traja prezračevanje, saj sicer po nepotrebnem ohlajamo prostor.

Zastrta ogrevala

Ne dopustimo, da zavese zastirajo ogrevala. Sežejo naj le do nivoja ogreval, saj bo le tako vzpostavljena učinkovita izmenjava toplega in hladnega zraka. Zastiranje ogrevalnih teles lahko poveča porabo energije tudi do 10 odstotkov.