Vremensko vodena regulacija toplotne črpalke omogoča popoln nadzor nad delovanjem ogrevalnega sistema. Priprava sanitarne tople vode (pri toplotnih črpalkah kompaktnih izvedb) ima v vsakem primeru prednost, s čimer je zagotovljena nemotena oskrba ob upoštevanju potrebnega časa za njeno pripravo.

Sodobna vremensko vodena regulacija omogoča nadzor toplotnega vira, toplotne črpalke, ogrevanja sanitarne vode, ogrevalnega kroga z mešalnim ventilom, uravnavanja temperature ogrevalnega kroga in uravnavanja sobnih temperatur s pomočjo prednastavljene ogrevalne krivulje.

Ogrevalna krivulja izraža odvisnost med zunanjo temperaturo in temperaturo ogrevne vode. Vrednost krivulje (npr. 40 °C) pomeni, da sistem zagotavlja ogrevno vodo, segreto na 40 °C, pri zunanji temperaturi 0 °C. Če je zunanja temperatura nižja, regulacija avtomatsko zagotavlja ogrevno vodo višjega temperaturnega nivoja in obratno.

Pomembno je, v kakšni meri lahko uporabnik spreminja osnovne karakteristike ogrevalne krivulje. Le v primeru, da regulacija ponuja možnost prilagajanja krivulje specifičnim potrebam objekta oziroma ogrevalnega sistema, lahko govorimo o sodobni vremensko vodeni regulaciji.

Renomirani proizvajalci ponujajo širok nabor razširitvenih možnosti osnovne regulacije, s tem da uporabnik upravlja celoten sistem prek ene same kontrolne enote, kar je bistvenega pomena za doseganje večje učinkovitosti in avtonomnosti delovanja toplotne črpalke.

Pri izbiri toplotne črpalke in s tem povezane regulacije bodite pozorni na to, ali regulacija ponuja arhiviranje podatkov obratovanja. Tako lahko primerjate spremembe porabe pogonske energije v odvisnosti od osnovnih nastavitev ter vzpostavite optimalno obratovanje v času ogrevalne sezone.

Kadar imamo poleg toplotne črpalke nameščen dodatni grelni element, preverite, ali osnovna regulacija omogoča krmiljenje zunanjih naprav. Tako bo vaš sistem deloval nemoteno tudi v primeru, ko je kapaciteta toplotne črpalke presežena. Vremensko vodena regulacija je najboljša rešitev za zagotavljanje enostavnega in zanesljivega nadzora nad ogrevalnim sistemom, saj s pomočjo prednastavljenih funkcij, kot tudi možnostjo lastnih nastavitev dosežemo udobje, ki smo ga pričakovali, ko smo se odločili za energetsko varčen in okolju prijazen način ogrevanja.

Letno grelno število in s tem povezana učinkovitost tako v energetskem kakor tudi stroškovnem smislu je mnogo več kot zgolj »številka« na listu papirja.


Matej Padežnik, Danfoss d.o.o.