Če sumite, da je pravilno delovanje vašega plinovoda pod vprašajem, nemudoma pokličite strokovnjaka, ki bo zadevo preučil in sprejel ustrezne ukrepe. Preizkušanje in izolacija plinovoda sta vsekakor zadevi, ki ju lahko opravi le izkušen mojster.

Izgorevanje plina ne prinaša velikih količin škodljivih snovi in se v sodobnih napravah za ogrevanje spreminja v toploto. Plin je na voljo kot utekočinjeni zemeljski plin in plinska mešanica v jeklenkah.

Zemeljski plin

Zemeljski plin je vir energije, ki se prenaša prek cevi za ogrevanje. Mesta imajo ponavadi mestni plinovod, ki gospodinjstva oskrbuje s to energijo. Plinske cevi so običajno nameščene pod lokalnim cestnim omrežjem in so v lasti dobavitelja, na primer mestne plinarne. Zahtevek za priključek vložimo hkrati z zahtevkom za vodovodni priključek.

Naftni plin

Utekočinjen naftni plin je alternativa zemeljskemu in se praviloma uporablja, kadar ni napeljave za slednjega, na primer na podeželju. S plinom se oskrbujemo iz zbiralnika, ki je nameščen pred hišo ali pod zemljo. Seveda je treba pri gradnji tovrstnih rezervoarjev strogo spoštovati predpise. Ko smo porabili določeno količino plina, nam dobavitelj rezervoar znova napolni.

Plinska instalacija

Prostor, v katerem je nameščen priključek, je praviloma ločen prostor ob zunanjem robu hiše, ki leži blizu ceste. Tukaj so po navadi tudi drugi priključki za vodo, elektriko, kanalizacijo in plin.

Vgradnja cevi za plin

Cevi za plin lahko postavimo na mavčni zid ali podenj. Paziti pa moramo, da ga ne namestimo tam, kjer sta dvigalo ali dimnik. V kleti lahko cevi neovirano razporedimo po steni, seveda morajo biti premazane z zaščitnim premazom. Dobro je, da spoštujemo varnostne standarde, saj bomo le tako zadovoljni in brezskrbni.