Žal ste mi poslali premalo podatkov, da bi vam lahko natančno narisala brežine. Tridimenzionalna obdelava terena je mogoča le, če imamo vse podatke o višinah terena in objektov na njej. Vsekakor pa je to najboljši način, da parcelo lepo in funkcionalno uredimo. Priložena slika kaže, kakšne možnosti imamo v podobnih primerih. Brežine brez podpornih zidov ali teras lahko zelo lepo in domiselno uredimo, vendar le, če naklon terena ni prevelik.

Zaobljene linije delujejo mehkeje, še posebej, če sledijo naravnemu gibanju terena. Objekte razporedimo tako, da so funkcionalni in na pravih mestih glede pogleda na parcelo in z nje. Teren lahko po potrebi preuredimo, vendar moramo vedno paziti, da se na robovih parcele izteče na enako višino s sosednjo parcelo. Ker je vsaka parcela drugačna, je tudi oblikovanje terena unikatno za vsak primer. Potek poti in teras na spodnji sliki je popolnoma prirejen terenu, brežine se ne lomijo v ravnih linijah, temveč potekajo v lokih. Na vaši parceli bi bilo treba izravnati del ob hiši tako, da dobite večji plato pred dnevno sobo, nato pa urediti pot.

Mislim, da brez stopnic ne bo šlo, saj bi bila pot sicer prestrma in bi ob vlažnem vremenu ali pozimi korak drsel. Strmejše dele parcele zasadite, da se ne boste mučili s košnjo. Na spodnjem delu parcele uredite zelenjavni vrt in ga obsadite s cvetočimi trajnicami in grmovnicami. Na mestih, kjer vas moti pogled na okolico, zasadite nekaj srednje velikih dreves in grmovnic, osrednji del vrta pa naj bo odprt.


Če tudi vi želite, da vam v naši rubriki svetujemo, pošljite na naš naslov vprašanja s čimbolj izčrpnim opisom, merami in fotografijami. V vsaki številki bomo odgovorili na eno izmed vprašanj, ki bo zanimalo čimveč bralcev.

Simona Klokočovnik