Posvetujmo se s projektantom in izberimo primerne dimenzije, ki so za zunanje in nosilne zidove različne kot za notranje in pregradne stene. Za zunanje zidove so pomembni masa, dimenzije in toplotne lastnosti opeke oziroma koeficient toplotne vodljivosti. Le tako bomo s kombinacijo opečnega zidu in termoizolacijske fasade dobili kar najbolj cenovno ugodno in učinkovito hišo prihodnosti.

Tržišče ponuja proizvode enakih dimenzij različnih proizvajalcev, ki se med seboj razlikujejo po masi. Ta razlika ni nepomembna; težji izdelki so namreč boljši zaradi večje tlačne trdnosti, protipotresne odpornosti in ugodnejše mikroklime v hiši. Ob nakupu opeke se pri trgovcu pozanimajmo o certifikatu, ki nam bo potrdil kvaliteto proizvodov, in jamčil, da proizvajalec redno preverja proizvodnjo, navsezadnje pa bomo tako tudi preverili podatke o tlačni trdnosti.

Pomemben element je vsekakor tudi sestava opeke, ki naj bo okolju prijazna in brez dodanih umetnih primesi. Le bivanje v ekološko neoporečnem stanovanju bo prijetno in zdravo. Za nakup opeke se nikdar ne odločite le na podlagi enega samega izložbenega vzorca. Bodite neobremenjeni in preglejte kar največ različnih vzorcev oziroma palet opeke.