Pri različnih ponudnikih so sicer na voljo bolj ali manj podrobni tehnični podatki, za katere pa ni nujno, da so dejansko resnični. Deloma zato, ker jih prilagajajo domači uvozniki, deloma pa tudi zato, ker že v osnovi ne dobijo pravilnih tehničnih podatkov. Vse več je namreč naprav iz Kitajske in podobnih držav, kjer so podatki lahko že v osnovi zlagani in uvozniki za to velikokrat niti ne vedo, jih pa premami nizka cena. Poglejmo nekatere točke, ki jih lahko sami preverimo.

Tehnični podatki

Pri tehničnih podatkih najprej preverimo dejansko grelno moč in pri katerih pogojih je podana. Velikokrat že same modelne oznake TČ vsebujejo neki podatek o grelni moči, vendar je ta podatek lahko zavajajoč. Če govorimo o osrednji Sloveniji, potem nas vsekakor zanima podatek pri pogojih A2/W35 (pri talnem ogrevanju) oziroma A2/W55 (pri radiatorskem ogrevanju). Pri čemer pomeni A2 temperaturo zunanjega zraka (+2 °C) in W55 temperaturo predtoka ogrevalne vode. Seveda imajo boljši proizvajalci diagrame ogrevalnih moči za celotno delovno območje.

Naslednji zanimiv podatek o učinkovitosti TČ je grelno število. Tudi tu se pojavlja veliko načinov navajanja podatka, ki so v osnovi lahko vsa pravilna. Zopet je tu najpomembnejše, da je navedeno, pri katerih temperaturah je grelno število merjeno. Če to ni navedeno, podatek ni uporaben. Nadalje se grelno število lahko navaja po standardu EN 255 ali EN 14511. Oba standarda predpisujeta natančen postopek merjenja grelnega števila TČ. Pri obeh standardih se poleg električne moči kompresorja upoštevajo še električna energija ventilatorja in sorazmerna električna moč obtočne črpalke za premagovanje uporov skozi kondenzator ter energija, potrebna za odtaljevanje, pri zadnjem standardu pa je dovoljeno največ 5 °C temperaturne razlike med predtokom in povratkom ogrevalne vode. Tako imajo enake TČ, ki so merjenje po zadnjem veljavnem standardu EN 14511, za približno 7 odstotkov slabše grelno število v primerjavi z meritvami po prejšnjem standardu. (vir: www.wpz.ch)

Velikost uparjalnika in razmaki med lamelami

Velikosti uparjalnika sicer ne moremo kar tako oceniti, okvirno dejstvo pa je, da večji ko je uparjalnik za določeno moč, večja je učinkovitost TČ. Še bolj pomemben je razmak med lamelami uparjalnika. Če želimo, da bo TČ učinkovito delovala v naših pogojih (torej takrat, ko so temperature od +5 °C do –5 °C ter visoka zunanja vlaga), mora znašati razmak med lamelami uparjalnika najmanj 4 mm – to pa že lahko preverimo. V nasprotnem primeru bo TČ sicer lahko delovala, vendar bo odtaljevanje (mrtvi čas in poraba energije) precej pogostejše, kar na koncu pomeni precej slabše letno grelno število TČ.

Glasnost toplotne črpalke

Glasnost TČ je prav tako v večini primerov zelo pomemben podatek. Navedena je lahko zvočna moč in/ali zvočni tlak TČ, pri čemer mora zadnji podatek obvezno vsebovati razdaljo, na kateri je izmerjen. Če je ta razdalja na primer 10 metrov, sosed pa je od TČ oddaljen samo 5 metrov, obvezno potrebujemo še podatek, izmerjen na krajši razdalji. Seveda pa so na koncu pomembni tudi postavitev TČ v dejansko okolje in pri tem širitev zvoka navzven ter seveda njegov odboj nazaj. Velikokrat pri zmanjšanju hrupa pomagajo preusmeritvene maske vstopnega in izstopnega zraka, ki pa žal tudi nekoliko zmanjšajo pretok zraka in s tem tudi učinkovitost TČ. Ker je ta številčni podatek za večino nepredstavljiv, je najboljša rešitev, da poslušamo vgrajeno TČ in se o njeni glasnosti konkretno prepričamo.

Kompresor toplotne črpalke

Eden vodilnih svetovnih proizvajalcev kompresorjev je zagotovo Copeland, ki je razvil spiralni (scroll) kompresor. Med različnimi modeli ponuja tudi posebno verzijo, optimirano prav za toplotne črpalke (modeli ZH …). Toplotne črpalke z vgrajenimi tovrstnimi kompresorji dosegajo največje energetske učinkovitosti (seveda ob upoštevanju vseh drugih tehničnih zahtev).

Drugi elementi

Seveda so poleg navedenih elementov za kvalitetno in učinkovito TČ pomembni še številni drugi elementi, o katerih pa končni potrošnik težko presodi. Zato so tu zelo pomembne reference proizvajalca in njegove podporne storitve od začetka do konca tržne poti.

Mag. Franc Pesjak
Termo-tehnika d.o.o.