Sistemi

Sisteme avtomatskih vrat delimo na drsna, krilna in vrtljiva vrata. Namenjena so za javne objekte oziroma tiste vratne odprtine, pri katerih je frekvenca prehodov večja. Prednost avtomatskih vrat ni le udobje prehoda, ampak tudi varčevanje z energijo, tako poleti kot tudi pozimi, da se zaradi odpiranja vrat čim bolj zmanjša vdor vročega oziroma hladnega zraka v prostor. Sistem enojnih vrat pogosto nadgradijo s sistemom dvojnih vrat (ki se zaporedno odpirajo) in vetrolovom. Z vidika toplotne izolativnosti so najboljša vrtljiva vrata, pri katerih ne prihaja do neposrednega stika notranjega in zunanjega zraka. Ob odločanju o sistemu vrat je treba poznati posebnosti posameznih tipov.

Za uporabo so najbolj enostavna in tudi za zunanje vplive najmanj občutljiva drsna vrata. Kot smo omenili, so z vidika prihranka energije najboljša vrtljiva vrata, ki pa zahtevajo več prostora. Pri manjših vrtljivih vratih lahko obiskovalci dobijo občutek utesnjenosti. Vrtljiva vrata so med drugim tudi dražja kot klasična drsna vrata.

Drsna vrata zahtevajo določen prostor ob strani, pri krilnih vratih pa tega prostora ne potrebujete in jih je mogoče vgraditi tudi sredi hodnika, kar je zlasti dobrodošlo ločevanju hodnikov ali kompleksov v objektu, na primer v bolnišnicah, domovih za starostnike in drugih objektih.

Napajanje in varnost

Avtomatska drsna in tudi vrtljiva vrata imajo praviloma lastno neodvisno akumulatorsko napajanje, pri krilnih vratih pa je sistem konstrukcijsko izveden tako, da se lahko brez težav odprejo tudi ročno. Seveda imajo vsa vrata ne glede na tip tudi opcijo ročnega odpiranja.

Pri avtomatskih vratih se namenja posebna skrb območju varnosti zapiranja. Temeljni varovalni sistem je senzorsko varovanje, eno ali dvokanalno (en ali dva žarka fotocelice). V primeru prekinitve žarka se pogon vrat ustavi oziroma se spremeni smer odpiranja. Novejši sistemi delujejo kot radarski snop in pokrivajo celotno območje vratne odprtine z osmimi ali šestnajstimi snopi.

Drugi dodatni varnostni sistem je omejitev maksimalne sile stiska vrat, ki je omejen na največ 50 njutnov, kar pomeni 5 kg sile. Če vrata naletijo na oviro in se ustvari omenjeni pritisk, se vrata ustavijo oziroma avtomatsko odprejo.