bienale5.jpg

Projekt Vsi odtenki zelene obravnava sodoben odnos družbe in slehernika do narave, predvsem kakor se kaže v mestnem javnem prostoru. Eden od pomembnih gradnikov mestnega javnega prostora je tudi mestna krajina, katere sestavni del je narava v vseh svojih pojavnih oblikah. Projekt raziskuje vključevanje narave v človekovo bivalno okolje z namenom dvigniti kakovost bivanja in hkrati išče načine, kako ta prispevek narave v urbanih okoljih predstaviti in udejanjiti.

bienale1.jpg

Avtorji projekta iz studia Akka označujejo mestno krajino kot tisti medij komunikacije med človekom in naravo, ki ga lahko vidimo tudi kot prostor igre, prostor, ki človeku omogoča svobodno gibanje in izražanje, prostor, ki je v vseh pomenih in pogledih odprt ter dopušča razvoj miselne in fizične igre, zato so skozi razstavo izpostavili kontraste, ki določajo vsakdanje življenjsko prakso in različne poglede na naravo.

bienale2.jpg

K sodelovanju so pritegnili več avtorjev, ki so prispevali vsak svoj pogled. Studiobotas je bil v projekt vključen od začetka, pozneje pa so povabili še fotografa Petra Koštruna, avtorja zvokov Saša Kalana in ilustratorja Urha Sobočana. Razstavo spremlja knjiga Vsi odtenki zelene, ki poleg strokovnih prispevkov o arhitekturni kulturi med drugim prinaša tudi primere iz krajinsko arhitekturne prakse studia Akka.

bienale4.jpg