Odgovor 1: Če datum dostave v pogodbi o nakupu kurilnega olja ni določen, velja, da mora prodajalec kurilno olje izročiti v primernem roku. Prav tako je dolžan organizirati njegov ustrezen prevoz. Če bi denimo kurilno olje naročili 1. septembra, dostavili pa bi vam ga čez en teden, bi lahko rekli, da je bila izročitev opravljena v primernem roku. Če pa bi ga prejeli šele čez 20 dni, tak rok ne bi bil več primeren. Vendar so, kot sem seznanjen, prodajalci nafte pri organizaciji prevoza kurilnega olja dokaj ažurni. Zamuda lahko seveda nastopi tudi zaradi krivde prevoznika. V tem primeru zakon jasno določa, da prevoznik zaradi zamude odškodninsko odgovarja, razen če bi se izkazalo, da je vzrok za zamudo dejstvo, ki izključuje njegovo odgovornost za zamudo.

Prav tako lahko reklamirate, da vam je bilo dostavljenega premalo kurilnega olja. V tem primeru gre za skrito napako, za katero je odgovoren prodajalec.

Vprašanje 2: Letos smo se dogovorili za servisiranje naše kurilne naprave z novim izvajalcem. Na ceno njegove storitve nismo imeli pripomb, vendar se je izkazalo, da servisa ni opravil tako, kot je treba. Na peči nam namreč zaradi nestrokovnega servisa pušča voda. Zanima nas, kakšna je odgovornost serviserja v takem primeru.

Odgovor 2: Če se bo izkazalo, da je serviser svoje delo zares opravil malomarno, so zadeve – pravno gledano – povsem jasne. V tem primeru pridejo v poštev zakonska določila o podjemnikovi odgovornosti za napake. Ker so se v vašem primeru napake pokazale šele kasneje, gre za skrite napake, ki jih morate reklamirati čim prej, najkasneje pa v enem mesecu od tedaj, ko so bile odkrite. Od serviserja zahtevajte, naj jih odpravi in mu za to določite primeren rok, denimo pet dni. Če vam je zaradi napak nastala škoda, lahko od serviserja zahtevate, da vam jo povrne. Če serviser napak ne bi mogel odpraviti, na primer zaradi prevelikih stroškov, lahko zahtevate znižanje plačila ali odstopite od pogodbe in prav tako zahtevate povrnitev škode.

mag. Boštjan J. Turk