Pred začetkom energetske krize so v hiše vgrajevali vse večja okna. To pa ni povzročilo problemov samo pri ogrevanju in toplotni izolaciji, ampak so takšna okna zaradi čezmernih površin neprimerna tudi s psihološkega vidika. Seveda se mora vsak sam odločiti, ali se bo ob velikih oknih dobro počutil ali pa jih bo vgradil samo zaradi arhitektonskega oblikovanja.

Plesen zaradi nerednega prezračevanja

plesen.jpg

Mnogo bolj so problematična okna z gumenimi tesnili v pripirah. Da bi zmanjšali stroške ogrevanja, žrtvujemo dober zrak v prostoru, ki je zelo pomemben za naše zdravje. Pri tem vedno mislimo, da je olje za ogrevanje dražje kot pa zdrav svež zrak.

Ker mnoge hiše in stanovanja nimajo stalnega prezračevanja, v njih nastaja plesen. To je najboljši dokaz za trditev, da zrak v modernih stanovanjih ni, kot mnogi napačno mislijo suh, ampak preveč vlažen. Gradbeniki vedo, da material v nezavarovanih gradbenih elementih ni najbolj izpostavljen vremenskim vplivom, ampak vlažnemu zraku iz bivalnih prostorov, kopalnic in kuhinj.

Vgradimo okna z aktivnim zračenjem

okna_vgradnja.jpg

Zato delajo parne zapore, s čimer dosežejo, da vlažen zrak ostane v prostoru in se ne nabira na gradbenih elementih. Nihče pa ne pomisli, ali je to tudi zdravo za stanovalce, čeprav v hiši ne nastanejo poškodbe. Tesna okna in parne zapore preprečujejo odvajanje vlage in dovajanje svežega zraka. Kdor dalj časa živi v takem zraku, prav gotovo čuti posledice na svojem zdravju.

Vgradite okna z aktivnim zračenjem, s čimer omogočite v prostor dovod svežega zraka. Pomaga tudi večkratno zračenje prostorov, in sicer vsaj trikrat na dan po deset minut. Koliko več energije bomo porabili za ogrevanje, lahko ocenimo sami. Verjetno pa nič več kot pri netesnih okenskih pripirah.