Možnosti energijske sanacije zasteklitve na stopnišču vaše hiše sta dve:

1. Vgradnja dodatne fiksne zasteklitve na notranji strani. Sklepam, da so špalete dovolj široke, da bi bilo mogoče na notranji strani v odprtino, ki je trenutno zazidana s steklenimi zidaki, dodatno vgraditi še eno dvoslojno ali celo troslojno fiksno zasteklitev. Prehajanju vodne pare v vmesni prostor bi se bilo mogoče izogniti s kakovostno zrakotesno izvedbo, ki bi preprečevala prehajanje toplega zraka v vmesni prostor. Difuziji vodne pare se je težko v popolnosti izogniti, poleg tega pa je difuzija predvsem pri zastekljenih elementih dvosmerna (nočni in dnevni režim). Zato bi predlagal, da v okvir fiksne zasteklitve vgradite dve manjši loputi – zračnika (enega zgoraj in enega spodaj), s katerima bi lahko uravnavali prezračevanje vmesnega prostora med novo zasteklitvijo in obstoječimi steklenimi zidaki. Notranje zasteklitve ni treba še dodatno manjšati, zmanjšala se bo že zaradi novih okvirjev fiksne zasteklitve.

2. Druga možnost je vgradnja prosojne toplotne izolacije na notranji strani. Prosojna toplotna izolacija je izdelana iz steklenih cevk, ki prepuščajo veliko svetlobe in bistveno manj toplote. S prosojno toplotno izolacijo lahko zapolnite vso odprtino. Priporočam debelino 10 cm. Tudi tu bi pustili dve majhni loputi za prezračevanje, saj je težko napovedati, kaj se bo dogajalo v vmesnem prostoru ob velikih temperaturnih spremembah pozimi – mraz ponoči, visoke temperature ob sončnem dnevu.


Tadej Gruden, univ. dipl. inž. grad.
GRAFIT-G