V izrednih razmerah je uživanje varnih živil bistveno, saj je človek izpostavljen psihičnim in fizičnim travmam, podhranjenosti... Uživanje varnih živil je zlasti pomembno za otroke, nosečnice in starejše ljudi, ki so dovzetnejši za okužbe in zastrupitve z živili. V izrednih razmerah je pitna voda iz javnih vodooskrbnih sistemov obravnavana kot onesnaženo živilo (razen s posebnimi zagotovili upravljavca vodovodov), zato jo je treba prekuhavati ali kako drugače pripraviti za varno uporabo v prehranske namene ali pa uporabljati ustekleničeno pitno vodo – pri tem upoštevamo aktualna navodila upravljavca vodovoda.

Shranjevanje živil med poplavo

Med poplavo umaknemo in prenesemo vsa nepoškodovana živila iz poplavljenih prostorov v suhe, zračne, pred poplavo varne prostore. Prostori, v katerih skladiščimo živila, morajo imeti dobre zidove in prezračevanje. Izdelki se ne smejo dotikati sten in tal. Palete, deske, debele veje, opeke, plastične vrečke ali folije položimo pod živila. Vrečke zložimo eno na drugo križem tako, da je mogoče zračenje. Razlito in razsuto hrano pometemo na kup in nemudoma odstranimo, da ne bo privabljala podgan.

Goriva, pesticide, belila in zaloge drugih kemikalij nikoli ne smemo skladiščiti skupaj z živili.

Pregled ustreznosti živil

Plesnivost na zalogah suhe zelenjave, sadja in žitaric je večja v vlažnem okolju in na živilih, ki so mokra. Nekatere plesni izločajo toksine - strupe, ki so zdravju škodljive. Plesniva živila zavržemo. Nepoškodovana živila premestimo v suh prostor, stran od zidov in tal. Vsebino iz poškodovanih vreč, ki ni bila v stiku s poplavno vodo, preložimo v nove vreče, ki jih skladiščimo ločeno od nepoškodovanih ter jih porabimo vnaprej.

Zavreči je treba pločevinaste konzerve z živili, ki so kakor koli poškodovane, na primer imajo počene robove, zobce… ter živila v napočeni stekleni embalaži. Nepoškodovane pločevinaste konzerve in živila v nepoškodovani stekleni embalaži so verjetno varna. A če je le možno, pred uporabo očistite zunanjost konzerv. Konzerve v celoti operemo, če površino konzerv tudi razkužimo, pa uporabimo klorove preparate (npr. ISOSAN G).

Raztopino s preparati klora pripravimo in uporabimo po navodilih proizvajalca. Pred odpiranjem jih posušimo na zraku. Živila, ki so bila izpostavljena kemičnemu onesnaženju, zavrzite. Na splošno kemičnih snovi z živi ni mogoče sprati. To vključuje tudi živila, shranjena v propustni embalaži, kot so karton, PVC-vrečke ali tkanina.

Ukrepi po umiku vode

Po umiku vode iz poplavljenih prostorov, v katerih shranjujemo živila, je treba najprej grobo počistiti tla. Prostore prezračimo in ogrejmo, s čimer  bomo poskrbeli, da se bodo poplavljeni deli čim prej posušili. Nato začnimo s čiščenjem in razkuževanjem, ob tem pa preverimo stanje stenskih in talnih oblog (ploščice, premazi…). Čistila in razkužila pripravimo in uporabimo vedno po navodilih proizvajalca.

Naprave in opremo, ki so bili v poplavi poškodovani, izločimo iz uporabe. Ko so oprema, police in prostori čisti in suhi, lahko živila vrnemo na prvotno mesto. Živila, ki so prišla v stik s poplavno vodo, zavržemo. Vsa živila pregledamo, če morda ne vsebujejo tujkov (koščki stekla...).

Če hladilni aparati niso bili neposredno poškodovani, v njih shranjena živila lahko uporabimo. V primeru trajnega izpada električne energije pa poskusimo čim prej uporabiti ohlajena ali zamrznjena živila. Hladilnike in zamrzovalnike odpiramo le, kadar je to nujno potrebno.