Najprej so le prodajali vodne postelje, nato so se lotili proizvodnje lastnih vrhunskih vodnih postelj, ki jih tudi izvažajo. Na koncu so se lotili proizvodnje lastnih modularnih ležišč, z lastnimi patenti, zaščitenimi v tujini. Uspeh ne more izostati, vse pa se začne in konča, kot je to običajno vsak dan, pri spanju.

Letošnji svetovni dan spanja v sredini marca je na primer potekal pod geslom Spimo dobro, ostanimo zdravi. Kakovosten spanec je zelo pomemben dejavnik za posameznikovo zdravje, počutje in delovno sposobnost, direktorja družbe Maremico Emila Marinška pa smo seveda najprej vprašali, ali se tega zavedamo vsi.

»Žalostno dejstvo je, da se tega v vsakdanjem življenju večina ljudi premalo zaveda. Spalna kultura je v Sloveniji na srednji ravni. V sredozemskih državah je še nižja, medtem ko je v deželah severno od nas, kjer so zaradi vremenskih razmer bolj doma, spalna kultura na nekoliko višji ravni. To, kakšna je spalna kultura v Sloveniji, se dobro vidi po statističnih podatkih; za avtomobil povprečen Slovenec na leto porabi 1200 evrov, za oblačila 470, za ležišče pa le 12,5 evra na leto. Iz teh podatkov se lepo vidi, da se ljudje premalo zavedamo, kako pomembno je zdravo spanje. Čeprav ljudje preživimo v postelji povprečno 8 ur na dan, kar pomeni tretjino življenja, in čeprav sta preostali dve tretjini odvisni od spanja, se tega premalo zavedamo. Če se zbudimo spočiti, lažje in bolje delamo ter bolj uživamo življenje. Poleg hrane in gibanja je spanje glavni dejavnik za naše zdravo življenje. Žal se tega zaveda premalo ljudi. Na srečo se spalna kultura že 20 let iz leta v leto izboljšuje, še vedno pa je na sorazmerno nizki ravni. Po drugi strani pa to za podjetja v spalni branži pomeni, da imamo še potencial in da lahko še dvigujemo spalno kulturo.«

Vaše podjetje ima dve blagovni znamki, Lectus in Leticia. Kaj pomeni ustvariti blagovno znamko?

»Na kratki rok je ustvarjanje blagovne znamke naporno, saj moraš vložiti veliko dela, truda, energije in sredstev. Blagovna znamka ni le ime ali logotip, pač pa celoten spekter izdelkov in storitev ter neotipljivih dejavnikov. To so tudi zaposleni, je občutek, ki ga dobi kupec ob uporabi izdelka, servis... Blagovna znamka je vsota različnih dejavnosti. Kupec mora biti zadovoljen s celotnim spektrom – prodajo, uporabo, servisom, občutkom... Dolgoročno pa ustvarjanje blagovnih znamk vrača rezultate. Ko je blagovna znamka uveljavljena, je izdelke laže prodajati, saj kupcu predstavljajo neko obljubo.«

Kaj pomeni utrjevati blagovno znamko, predvsem pri ciljnem občinstvu, končnih kupcih?

maremico_direktor.jpg

Emil Marinšek

»Utrjevanje blagovne znamke je zelo dolgoročen proces, ki vključuje širok spekter dejavnosti. Prav gotovo to ni le oglaševanje logotipa v različnih medijih. Oglaševanje je le majhen delček utrjevanja. Ta se začne že pri razvijanju izdelka, ki mora vključevati filozofijo in vizijo podjetja. Že pri samem razvoju razmišljamo, kako bo izdelek promoviral blagovno znamko s kakovostno izvedbo, vrhunskimi materiali in naprednimi rešitvami. Naslednji korak so marketinške aktivnosti, pri katerih upoštevamo strategijo blagovne znamke. Nato pa sodi sem še spekter storitev, ki se začnejo z individualizirano prodajo, svetovanjem in pogovorom z vsakim kupcem. Sledi montaža, kjer je izjemno pomembno, da je ekipa strokovno usposobljena in poleg montaže izvede še svetovanje. V utrjevanje sodijo tudi poprodajne aktivnosti – reden stik s strankami, reševanje reklamacij, zadovoljevanje spremenjenih potreb strank ... Ob vsem tem se pojavi izjemen pozitiven stranski učinek – če je kupec zadovoljen z blagovno znamko kot celoto, bo tak kupec blagovno znamko priporočil naprej. 80 odstotkov naše prodaje izvira prav iz teh priporočil.«

Družba Maremico je vodilna na trgu vodnih postelj in najprej ste jih samo prodajali, potem ste jih začeli še proizvajati. Skrivnost takšne odločitve?

»Začeli smo kot uvoznik vodnih postelj, saj bi bilo leta 1994 skoraj nemogoče začeti lastno proizvodnjo. Trg še ni bil razvit, zato smo začeli postelje uvažati. Zavedali pa smo se, da ima lastna proizvodnja številne prednosti. Po več kot 10 letih delovanja na trgu smo dosegli kritično ekonomijo obsega poslovanja, saj smo imeli dovolj strank in zadostne zmogljivosti za proizvodnjo. Z leti smo namreč postajali vse bolj nezadovoljni s tujimi dobavitelji, ki niso upoštevali naših želja po izboljšavah. Zato smo se odločili za lastno proizvodnjo in tako imamo danes popoln nadzor nad sestavnimi deli, nad izdelavo in izvedbo. Z lastno proizvodnjo smo pridobili še eno konkurenčno prednost – nenehno lahko razvijamo izboljšave in nove izdelke, danes smo celo vodilni evropski proizvajalec po inovativnosti izdelkov. Zaradi tega in zaradi izjemno kakovostne izvedbe danes vodne postelje tudi izvažamo na zahtevne tuje trge, predvsem v Avstrijo in Nemčijo. V letošnjem letu bomo več postelj prodali na tuje trge. Na to smo zelo ponosni, saj so to zahtevni trgi, kjer se vodne postelje prodajajo že desetletja in kjer je veliko konkurence, nam pa je uspelo v nekaj letih izvoza doseči visok tržni delež.«

Zakaj ste se odločili za lasten razvoj ležišč oziroma kako poteka takšen razvoj? Ležite, spite, sprašujete; ali sodelujejo še drugi strokovnjaki?

»Za lasten razvoj smo se odločili na podlagi dolgoletnih izkušenj in ob zbiranju mnenj naših strank. Ena od prednosti prodaje vodnih postelj je, da smo v stalnem stiku z našimi kupci, saj morajo enkrat na leto v posteljo dodajati sredstvo za vzdrževanje vode. To ni velik strošek za kupce in tudi za nas ni velik vir dohodka, je pa to definitivno neprecenljiv vir povratnih informacij o izdelku in uporabi. Ker imamo več kot 12.000 uporabnikov, je to ogromna baza podatkov. Idej za razvoj novih izdelkov pa ne črpamo le iz izkušenj in mnenj uporabnikov. Treba je spremljati svetovne trende na področju ležišč, predvsem na področju materialov. V ta namen je skoraj obvezno obiskovati vse svetovne sejme, saj tako spoznaš trende najnovejših materialov. Poznati je treba tudi proizvodne postopke. Skratka poznavanje materialov in proizvodnih postopkov je osnova, izjemno pomembni pa so tudi poznavanje potreb kupcev in lastne izkušnje. Nove izdelke vedno najprej temeljito preizkusimo in jih šele nato damo na trg. Gre za zelo široko bazo, iz katere črpamo ideje za razvoj novih izdelkov – poleg nas samih ta vključuje tudi sodelovanje s strokovnjaki na področju zdravja, spanja, strokovnjaki z biotehniške fakultete, tujimi partnerji, dobavitelji...«

Malo nas ve, da sta vaše ležišče in vzglavnik Leticia patentirana slovenska proizvoda in da imate blagovno znamko zaščiteno v celotni EU, Švici in na Balkanu ter greste še naprej. Malo podjetnikov bi pomislilo, da bi lahko uspelo s posteljami. Je to niša?

»Vodne postelje so bile leta 1994 definitivno niša, danes pa ni tako. Spalna branža ni niša, saj število ponudnikov iz leta v leto raste in danes so v njej prisotni številni konkurenti. Res je, da se ne moremo pohvaliti s takimi poslovnimi rezultati kot v nekaterih drugih branžah, a sami smo s svojimi uspehi zelo zadovoljni. Najbolj smo ponosni na to, da sta tako ležišče kot vzglavnik Leticia plod slovenskega znanja, da sta patentirana ter ju v celoti proizvajamo v Sloveniji in tako ohranjamo čim več delovnih mest v Sloveniji. Tako blagovno znamko Lectus kot Leticia tudi izvažamo na zahtevne evropske trge.«

Vaše novo ležišče, pravzaprav postelja znamke Leticia, je vsekakor posebnost, nekakšna sestavljanka kot lego kocke, ki jo prilagodimo meram posameznika. Kaj je sploh problem pri postelji?

»Modularni vzglavnik in ležišče Leticia sta res posebnost na trgu. Na neki način bi ju res lahko primerjali z lego kockami, iz katerih lahko vsakič na novo sestaviš neskončno mnogo novih kombinacij. Tako lahko tudi pri ležišču Leticia ustvarjamo ležišče, prilagojeno meram posameznika. Problem pri postelji je, da postelja ne sme biti ne trda ne mehka, kot so učili včasih. Prava postelja mora biti na določenih mestih ravno prav mehka in na določenih mestih ravno prav trda. To pomeni, da se mora na izbočenih delih telesa prilagoditi posamezniku, na vbočenih delih pa ga mora ustrezno podpreti. Ker je vsak posameznik drugačen, ima specifično telesno konstitucijo in individualne potrebe, naredimo vsako ležišče posebej. Značilnosti posameznika ugotovimo s pomočjo merilnega sistema in ob pomoči naprave BodyPrint, ki da digitalni odtis telesa posameznika med spanjem. Tako lahko natančno ugotovimo potrebe posameznika v posamezni coni. Ležišče Leticia torej ni univerzalno, pač pa ga izdelamo za vsakega posameznika posebej. Prednost ležišča je tudi to, da ga lahko po nakupu kadar koli preoblikujemo in spremenimo. Dober primer je mlada ženska stranka, za katero oblikujemo ležišče po njenih željah in merah. Ko pa ta stranka zanosi, se njeno telo, njene potrebe in želje spremenijo. Ležišče Leticia ji omogoča, da se takrat prilagodi sestavo ležišča; ko pa je nosečnosti konec, ga spet povrne v prvotno stanje. To velja tudi za druge ljudi, saj se z leti prav vsi spreminjamo − ležišče Leticia torej živi skupaj z uporabnikom in se mu vedno prilagaja.«