Narisala sem vam rešitev, ki je enostavna in elegantna. Teraso povečajte v liniji balkona ali tako, da bo dovolj velika. Ni dovolj le, da nanjo postavite vse stole, ob strani naj ostane nekaj prostora za prehode, tudi takrat, ko so vsi sedeži zasedeni. Po želji lahko teraso zaključite z nizkim zidcem v višini sedišča, tako da hkrati prostor zaključuje in ponuja pomožne sedeže.

Ob terasi uredite gredo. Njeno velikost določite tako, da po potrebi prestavite osrednjo pot na zelenjavnem vrtu, hkrati pa uredite še prečno pot do hiše, ki zaključuje gredo z druge strani. Osrednjo pot podaljšajte prek trate do žive meje in na njen zaključek postavite klop ali kakšen drug vrtni objekt. Rastline, ki so do sedaj rasle posamično na trati, presadite in jih vključite v gredo ob podaljšku poti. Da prostor ne bo preveč utesnjen, razširite trato pod drevesi do tlaka.

Linije nove ureditve so torej povsem preproste. Ko se boste lotili nove ureditve, pazite, da bo prostor ostal čim bolj odprt in da bo vrt »zadihal«.

Simona Klokočovnik, Maranta