Poleg visoke energetske učinkovitosti je plin zanimiv tudi kot čistejše alternativno gorivo in ne nazadnje zato, ker je cenejši od drugih energentov.

Gospod Grm, kaj je tisto, zaradi česar se ljudje odločijo za uporabo utekočinjenega naftnega plina v svojem stanovanju ali hiši? Katere so prednosti kuhanja in ogrevanja s plinom v primerjavi z uporabo drugih energentov?

Najprej je to dostopnost, kar še posebno velja v mestih. Drugi razlog je ta, da ima visoko kalorično vrednost; z novimi tehnologijami dosega izkoristek več kot sto odstotkov, kar pomeni, da ni potraten. Poleg tega se uporablja na mestu samem, če ga primerjamo z električno energijo, ki potuje po daljnovodih, kar predstavlja dodaten strošek. Potem je tu seveda še okoljski vidik. Je namreč dovolj čist in tudi po kjotskem protokolu spada med tiste energente, ki bodo zmanjšali uporabo drugih, za okolje bolj škodljivih goriv, zato spada med alternativo. Če uporabo plina primerjamo z drugimi gorivi, se ob njegovi uporabi sprošča manj žvepla in CO2 kot pri izgorevanju kurilnega olja ali lesa.

Pravzaprav je kar veliko prednosti, zaradi katerih se ljudje odločajo za uporabo utekočinjenega naftnega plina namesto za druge energente. Dodaten razlog je lahko tudi prostorski. Če so se od sedemdesetih do devetdesetih let gradile hiše s kotlovnicami za kurilnico znotraj hiš, se plinohrami zdaj nameščajo zunaj, kar lahko predstavlja prihranek pri prostoru v hiši. Če pa pogledamo uporabo avtoplina, lahko mirno rečem, da je plin kot pogonsko gorivo že danes edina že obstoječa alternativa dizlu in bencinu. Vodik, elektrika iz fotovoltaike, oboje je odlično, vendar ne še danes, mogoče v prihodnosti. Ljudje se morda tega še ne zavedamo dovolj.

butan.jpg

Tomaž Grm

Podatki kažejo, da se v Evropi potenciala plina kot pogonskega goriva v avtomobilizmu zaveda okoli tri odstotke ljudi. Gre za kombinacijo dveh pozitivnih učinkov, namreč z ekološkega in ekonomskega vidika. Avtoplin je namreč tako čistejši kot cenejši in ekonomski vidik je zdaj vsekakor pomemben. Glede ekologije: zdi se mi, da je vedno več ljudi za ekologijo, ko je treba za to odšteti nekaj denarja, pa niso več zanjo… To se vidi tudi iz anket. Ljudje pravijo: Seveda, poznamo to možnost, drugo možnost. Ko pa so vprašani, ali so pripravljeni za alternativne vire odšteti deset, petnajst odstotkov več, je pritrdilnih odgovorov že precej manj.

Butan plin ekspres je servis, s katerim ljudem plin v novih zelenih jeklenkah dostavite na dom. Kaj vse obsega ta servis in za kaj vse se plin uporablja v gospodinjstvih?

Plin v jeklenkah na dom dostavljamo tako ljudem kot tudi restavracijam in lokalom. Uporaba plina iz jeklenk je pri nas zelo razširjena, še vedno ga uporablja približno polovica gospodinjstev. Nekateri plin uporabljajo za kuhanje, drugi za ogrevanje, različno. Pri kuhanju še vedno mnogi prisegajo na plin, ker je bolj učinkovit.

Kje vse že deluje dostava na dom v okviru Butan plin ekspresa? Je dostava mogoča tudi ob sobotah in nedeljah? Pokrito imate Ljubljano in Štajersko, kako pa je z drugimi deli Slovenije?

V Ljubljani dostava na dom deluje vsak dan, tudi ob nedeljah. Ljudje imajo v stanovanjih največkrat samo eno jeklenko, in ko plina zmanjka, potrebujejo polno takoj. Včasih jo naši ljudje dostavijo že v petnajstih minutah, včasih traja eno uro ali kakšno minuto dlje. Sama dostava je do konca leta brezplačna, kupec plača samo plin in na mestu dobi izstavljen račun. Po novem letu bo cena dostave okoli en evro, kar je manj, kot v Ljubljani stane skodelica kave.

Starejšim ljudem dostavljavci dobrih dvajset kilogramov težko polno jeklenko prinesejo tudi v višja nadstropja, če tega sami ne zmorejo. Kdor želi, mu jeklenko brezplačno zamenjajo in preverijo povezavo med jeklenko in trošilom. To je običajno cev, ki je varnostno najbolj občutljiva in jo je vsake toliko časa pametno preveriti. Lahko je stara, slabo pritrjena ali preperela. Pregled in svetovanje sta brezplačna, če je treba cev zamenjati, jo zamenjamo za doplačilo. Skrbimo, da so naši dostavljavci urejeni in zaupanja vredni, ker se zavedamo, da človek pač ne spusti kogar koli v svoje stanovanje, ki je prostor zasebnosti in intime. Do zdaj nismo imeli še nobene reklamacije. Tamu namenjamo posebno pozornost.

Kako pa je z dostavo zunaj mesta, na podeželju?

Dostava zunaj mesta poteka po vnaprej določenih urnikih za posamezne kraje. Včasih je to enkrat na teden, drugič enkrat na štirinajst dni, odvisno od kraja. Letos odpiramo nove centre po Sloveniji in bomo zaposlili od 30 do 40 novih ljudi. Ob tem, da nas je zdaj samo 80 zaposlenih, je to kar velik skok. Sicer pa sodelujemo tudi s štirimi zunanjimi izvajalci, ki bodo v našem imenu in na naš račun izvajali storitve.

Stare jeklenke oranžne barve ste pred nekaj leti začeli zamenjevati z novimi in lepšimi zelenimi. Kako je potekala oziroma še poteka zamenjava starih jeklenk z novimi?

Še v Jugoslaviji je bilo tako, da je strošek nakupa nove jeklenke že od vsega začetka nosil končni uporabnik. Kdor je torej hotel uporabljati plin, je moral jeklenko kupiti. In potem se je zgodilo, da si kupil novo in čisto jeklenko, ko pa ti je plina zmanjkalo, si jo moral zamenjati za polno ter si zelo verjetno dobil staro in obrabljeno. To je pri ljudeh sprožalo nezadovoljstvo in nikoli se ni natančno vedelo, kdo je za to odgovoren, kdo skrbi za čistočo in za varnost. Zato smo se odločili, da enkrat pod tem končno potegnemo črto in damo ljudem jeklenko, na kateri bo jasno označeno, da gre za Butan plin. In če je kar koli narobe, se ve, kdo je polnil jeklenko, kaj smo naredili in česa mogoče nismo. Tega se sploh ne bojimo, ker hočemo dokazati, da delamo kakovostno.

Hoteli smo, da se naredi red glede tega in da se ve, da so zelene jeklenke naše, drugi ponudniki plina pa imajo lahko rjave, bele... Pomembno je, da se ve, čigava je katera in kdo je odgovoren zanje. Naše so zelene in to stranka jasno ve. Če ni zadovoljna, lahko vedno pride k nam in jeklenko vrne. Morate vedeti, da je oranžnih jeklenk še vedno ogromno, ker pri nas govorimo o skupno milijonu jeklenk. Če bi hoteli zamenjati vse, bi to pomenilo okoli dva milijona evrov investicije. Je pa to naložba, ki neposredno ne prinaša novih strank. Mi smo to naredili preprosto zato, ker hočemo, da ima kupec lepo in čisto jeklenko ter je zadovoljen.

Koliko starih jeklenk je bilo že zamenjanih za vaše nove?

Okoli 200.000. Način zamenjave je tak, da od stranke staro oranžno jeklenko odkupimo za 10 evrov in ji hkrati damo kavcijski list za staro jeklenko ter novo zeleno jeklenko Butan plina. Ko nove jeklenke ne potrebuje več, jo vrne in na podlagi kavcije ji lahko na njeno zahtevo izplačamo 10 evrov gotovine.

Kakšen pa je potencial avtoplina kot pogonskega goriva pri nas?

Avtoplin je zanimiv prav zato, ker je cenejši od drugih goriv. Drži pa, da smo se v Sloveniji dolga leta mačehovsko obnašali do avtoplina, tud pri nas v Butan plinu, kjer smo imeli le eno majhno črpalko za avtoplin. Zadnjih pet let smo na tem področju naredili velik korak naprej in to se tudi pozna. Podatki kažejo, da količinsko gledano prodaja vsako leto poraste za od 50 do 80 odstotkov. Pri drugih energentih ne moremo govoriti o porastu v takih odstotkih. Res je, da je tudi delež v skupni porabi majhen, a raste. Zdaj je pri nas od 6000 do 7000 avtomobilov na plin, sicer pa naj bi se vsako leto na plin dodatno predelalo dodatnih od 1000 do 1500 vozil. Poraba naraste predvsem poleti zaradi tranzita.

Zadnja tri leta so trendi tu kar ugodni in se nadaljujejo. Seveda tudi zaradi cene, z avtoplinom se vozite za približno 30 odstotkov ceneje kot z dizlom ali bencinom. Zaradi ekologije je prav, da se pove naglas: v primerjavi z dizlom in bencinom je pri avtoplinu precej manjši delež tako CO2 kot dušikovih oksidov in trdih delcev, ki pri izgorevanju skoraj ne nastajajo. Če je danes v Sloveniji okoli štirideset črpalk za avtoplin, je prav, da ta številka poraste na 60 ali več, da bo vsa Slovenija pokrita z avtoplinskimi črpalkami. Zdaj so najbolj pokrita večja mesta in avtoceste, v bolj odročnih krajih pa je še vedno možna uporaba kombinacije bencina in plina.