Odpovedala je tudi plačevanje elektrike in komunalnih storitev. Zanima me, ali gospe z izselitvijo in vselitvijo v svoje lastniško stanovanje preneha služnostna pravica ali se s preselitvijo šteje, da se je tej služnosti odpovedala.

Odgovor: V vašem primeru govorimo o osebni služnosti − to je pravica imetnika te služnostne pravice (konkretno žene vašega pokojnega očeta), da uporablja omenjeno stanovanje do svoje smrti. Treba je jasno poudariti, da gre za samostojno pravico, na katero ne morejo vplivati okoliščine, kot je denimo preselitev služnostnega upravičenca iz stanovanja, na katerem ima služnost, v svoje stanovanje. Služnost služnostnega upravičenca na vašem stanovanju torej obstaja še naprej. Seveda, če ni v pogodbi o služnostni pravici morda določeno kaj drugače. Če ni določenega nič drugega, velja, da se s preselitvijo služnostnega upravičenca v svoje stanovanje ne šteje, da se je upravičenec svoji pravici do služnosti odpovedal.

Vprašanje: Zanima me, ali lahko služnostni upravičenec na stanovanju, ki se je preselil v svoje lastniško stanovanje brez vednosti lastnika stanovanja, na katerem ima ta služnost, odpove plačevanje elektrike, komunalnih storitev in te račune enostavno prenese na lastnika tega stanovanja brez njegovega soglasja. Ali lahko lastnik takega stanovanja od služnostnega upravičenca zahteva povrnitev plačanih zneskov položnic?

Odgovor: Brez vednosti lastnika stanovanja se po mojih informacijah sploh ne da prenesti te obveznosti, saj je za tak prenos potrebno soglasje obeh strank − tako služnostnega upravičenca (dosedanjega plačnika) kot tudi lastnika stanovanja (sedanjega plačnika). Nova obveznost plačevanja torej nikakor ne more nastati brez vašega soglasja. Če so vam dobavitelji začeli zaračunavati svoje storitve, ne da bi vi dali soglasje za spremembo naročnika teh storitev, je to lahko bodisi posledica napake dobaviteljev ali pa morda celo nepooblaščenega prenosa teh obveznosti s strani dosedanjega lastnika na vas. Svetujem vam, da pri dobaviteljih temeljito preverite, na osnovi katerega pravnega posla ste sploh postali naročnik (in plačnik) teh računov. Če bi se izkazalo, da je šlo za nepooblaščen prenos obveznosti, lahko seveda zahtevate povrnitev plačanih zneskov položnic.


Mag. Boštjan J. Turk