Energetska varnost brez obremenjevanja okolja

Energa sistemi, d.o.o., je mlado podjetje, ki se je leta 2008 usmerilo v prodajo klimatskih naprav in spremljajoče opreme. Vendar pa so že kmalu zaslutili pomen obnovljivih virov energije ter svojo dejavnost razširili še na to področje in v svoj program vključili fotovoltaične sisteme, toplotne črpalke in sončne kolektorje. Vlaganje v obnovljive vire energije jim ne predstavlja zgolj poslovne priložnosti, temveč nosi širši pomen.

»To je naložba v prihodnost, saj vprašanje energetske varnosti rešimo brez obremenjevanja okolja. Z energetsko varčnimi sistemi dosežemo vzajemnost med človekom in njegovim naravnim okoljem, kar je smisel njihove uporabe,« je povedal direktor Miha Rataj, ki je izrazil skrb nad slovensko zakonodajo na področju energetike: »Fotovoltaika v Sloveniji trenutno predstavlja zgolj dva odstotka energije iz obnovljivih virov energije. Do leta 2012 bi morala Slovenija doseči 25-odstotni delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov. Trenutno smo na približno 12 odstotkih, pri čemer je zaradi potenciala sončne energije žalostno, da ta predstavlja tako majhen delež.«

Sončno energijo lahko izkoriščamo na več načinov, kjer najbolj izstopa fotovoltaika; pretvarjanje sončne energije v električno. Drugi način, solarna termija, pretvarja sončno energijo v toploto s sončnimi kolektorji, pasivno pa lahko sončno energijo izkoristimo tudi s premišljenim načrtovanjem novogradnje, da ta potrebuje čim manj dodatnega ogrevanja.

Sončna elektrarna v Malinah stoji na strehi kmečkega poslopja turistične kmetije Pecel, in kot je povedal gospodar Peter Malenšek, je zaradi okoljske ozaveščenosti domačih namestitev fotovoltaičnih modulov prava izbira: »Naša kmetija ima status ekološke kmetije, zato zelenjavo gojimo brez uporabe sintetičnih gnojil ali škropiv in se tako na njivah kot v hlevu držimo tradicije. Sončna elektrarna je moderen sistem, a je v resnici blizu tradiciji v smislu sožitja z okoljem.« Elektrarna se razprostira na 400 kvadratnih metrih strehe, kjer so nameščeni 204 moduli, ki skupaj tvorijo 46,92 kW. Zanimivo je, da območje Semiča prejme več ur sončnega obsevanja kot okoliški kraji, zato je namestitev sončne elektrarne še posebno smotrna. Glede na vremenske razmere bi lahko sončna elektrarna v Malinah letno proizvedla v povprečju približno 49 266 kWh.

Na uradnem odprtju elektrarne, ki je v omrežje sicer vključena že od sredine avgusta, se je zbralo približno trideset poslovnih partnerjev Energa sistemov, d.o.o., in domačinov. Po nagovorih najbolj zaslužnih za izpeljavo projekta sta sledila slovesno rezanje traku in blagoslov župnika, kasneje pa pogostitev v notranjosti turistične kmetije, kjer ni manjkala niti harmonika.

Zadnja vas v občini je bila tokrat prva

»Upam, da se bo po vašem uspehu za takšno investicijo odločil še kdo v občini,« je povedal Ivan Bukovec, dolgoletni semiški župan: »Maline imajo med domačini v Semiču vedno nekoliko prizvoka kot zadnja, najbolj severna vas v občini. In čeprav ste domačini tako res zadnji v občini, pa ste s prvo sončno elektrarno pri nas dokazali, da se znate postaviti tudi na prvem mestu. Naj bo uspeh projekta spodbuda za vas in izvajalca«.