Namen konference GreenBuilding  je odgovoriti na vprašanje, kako lahko zgradbe prispevajo k boljšemu življenju ljudi, ki v njih živijo, ter kako lahko arhitekturna in projektantska stroka s skupnimi močmi dosežeta dva cilja človeštva, ki sta hkrati tudi cilja Evropske direktive: ničenergijske hiše do leta 2019 in 50-odstotno zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida do leta 2050. Pri tem pa se nobena izmed strok ne želi odreči ugodju bivanja.

Bojan Gavez, vodja konference, poudarja, da je njena rdeča nit sozvočje arhitekture in energetike: "Projektanti in arhitekti smo tisti, ki narekujemo, kako bodo zgradbe vplivale na človeka in okolje v smislu nizke porabe energije in nizkih stroškov, vendar ne da bi pri tem znižale ugodje bivanja.«

Na konferenci bodo sodelovali arhitekti, energetiki, ekologi in drugi strokovnjaki, ki bodo z izmenjavo strokovnih dognanj in idej poskušali dvigniti raven informiranosti o kvalitetni gradnji zgradb in hiš. S tem se želijo izogniti zgradbam in moralno neodgovornim projektom, kot je na primer pediatrična klinika v Ljubljani,  kjer na koncu kratko potegnejo bolniki, ki poskušajo okrevati v nečloveških pogojih neuporabnih zgradb.