Po razmisleku sem se odločila, da vam narišem popolnoma drugačno različico kuhinje, kot ste jo predlagali.

Narisani predlog vam omogoča, da postavite vse želene elemente, in tako višina okenskega parapeta ni ovira. Hladilnik je na koncu niza, saj je običajno drugačnih dimenzij kot kuhinjski elementi. V nadaljevanju ob steno lahko umestite visoke elemente za vgradno pečico, izvlečno omaro za hrano… V sredinskem delu pa lahko umestite viseče omarice in spodaj delovno površino.

Otok naj bo umeščen osno na okno. Tako umeščen otok je lahko dovolj velik, da je funkcionalen ter sta vanj vgrajeni korito in indukcijsko kuhališče, hkrati pa je še nekaj delovne površine. Tudi pogled skozi okno je prijeten in delovna površina je osvetljena.

Pogled iz jedilnice v tako opremljeno kuhinjo pa je všečen. Menim, da vam bo narisana različica v pomoč pri opremljanju hiše.

Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.