Od skupno 212 slovenskih občin se je na prvi natečaj En.občina 010 odzvalo 14 občin, kot najbolj učinkovite pa so se izkazale občina Selnica ob Dravi med malimi občinami, občina Vrhnika med srednjimi občinami in občina Velenje med mestnimi občinami.

Med malimi občinami je komisija izbrala občino Selnica ob Dravi, ki je po njihovem mnenju dokazala, da lahko tudi majhne občine z aktivno okoljsko in energetsko politiko bistveno zmanjšajo rabo energije ter povečajo rabo obnovljivih virov energije. V občini so si zadali cilj, da bodo do leta 2010 100 odstotkov energije pridobili iz lokalnih obnovljivih virov energije. Občina je bila temu primerno nagrajena. Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, bo občini za enoletno obdobje izračunala ogljični odtis, ki označuje kazalnik porabe fosilnih energetskih goriv in vpliva na podnebne spremembe.

Med srednjimi občinami je zmagala občina Vrhnika, ki je komisijo prepričala z dejstvom, da so v občini v zelo kratkem času naredili zelo veliko na področju URE in OVE. K načrtovanju ukrepov so pristopili leta 2008, danes pa so vidni že prvi rezultati. Občina ima natančno ocenjen potencial prihrankov in možnosti izrabe obnovljivih virov energije, prav tako se zavedajo, da lahko največ naredijo prav pri lastnih stavbah, zato aktivno uvajajo energetsko knjigovodstvo ter začenjajo temeljito prenovo objektov. Gradbeni inštitut ZRMK je občini podaril nagrado v obliki vključitve občine v projekt EIE come2CoM, katerega namen je občinam ponuditi podporo pri vključitvi v iniciativo evropske komisije »Konvencija županov«.

Med mestnimi občinami pa si je nagrado za energetsko najbolj učinkovito občino prislužila občina Velenje, predvsem zaradi dosledne energetske statistike, zelo uspešnega črpanja nepovratnih EU-sredstev in sodelovanja v mednarodnih projektih ter projektih daljinskega hlajenja. Fakulteta za energetiko je zato občini podelila enoletno šolnino za magistrski študijski program energetika. Poleg občine Velenje je priznanje prejelo tudi na natečaj prijavljeno Komunalno podjetje Velenje, PE Energetika.

Absolutna zmagovalka natečaja En.občina 010 je občina Krško!

Občina, ki je najbolj zadela bistvo natečaja in prejela ekskluzivno nagrado – paket storitev Zavoda za gradbeništvo (ZAG), pa je občina Krško. S celostnim pristopom in projekti na vseh ocenjevalnih področjih je po oceni strokovne komisije občina Krško izmed prijavljenih občin naredila največ na področju učinkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov energije. Aktivnosti segajo od subvencioniranja javnega prevoza, energetske sanacije vseh občinskih objektov, javne razsvetljave, subvencioniranja izrabe sončne energije do spodbujanja energetske uporabe izrabljenega gospodinjskega olja in še bi lahko naštevali. V občini tudi že deset let povečujejo proračunska sredstva za URE in OVE.

Kljub temu da občine izvajajo veliko raznovrstnih energetskih projektov, se le peščica občin področja URE in OVE loteva z resnično celovitim pristopom. Udeleženci celodnevnega seminarja so bili enotnega mnenja, da nas na tem področju čaka še veliko dela, manjka pa predvsem vizija z jasno opredeljenimi cilji in dobro organizacijo.

Projekti, kot je En.občina 010, prispevajo k večji prepoznavnosti in opozarjajo na pomembnost, ki ga ima področje URE in OVE za občine, prejemnice priznanj pa so gotovo dober zgled, kako se lotiti izvajanja ukrepov URE in OVE na lokalni ravni.

Valerija Hozjan Kovač, Energetika.NET