Kako se lahko izvede nizkoenergijska hiša v plusenergijsko hišo?

Zahvaljujoč raziskavam in nenehnemu odkrivanju novih tehnologij lahko danes iz običajne gradnje nizkoenergijske hiše in s pomočjo izvedbe sistema ®Isomax naredijo hišo plusenergijsko.

Kako je sistem zasnovan?

Za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje je izveden sistem ®Isomax. To je tehnologija, ki najbolj izkoristi energijo sonca za ogrevanje. Sistem deluje tako, da sprejemniki sončne energije shranjujejo energijo v zemljo pod hišo. Tako se ustvari topli zemeljski hranilnik, katerega energija se uporablja pozimi za aktivni ovoj zgradbe. Ob hiši je izveden hladni zemeljski hranilnik. Hlad zemlje se izkorišča za hlajenje aktivnega ovoja zgradbe. Za udobje in svež zrak v hiši pa je izveden prezračevalni sistem z vračanjem odpadne energije.

Prenosnik energije je izveden z inoks cevnim protitočnim izmenjevalnikom. Vgrajen je pod hišo v toplem in hladnem hranilniku. Izmenjevalnik ima zelo visok izkoristek, do 98 odstotkov, saj hkrati izkorišča zemljo kot vir toplote ali hladu za predgrevanje oziroma pohlajevanje zraka. Za pripravo tople vode služita posebej za ta sistem narejena toplotna črpalka manjše moči z zelo visokim izkoristkom (COP 4,4) in hkrati še podpora visokoselektivnih sončnih sprejemnikov, ki pokrivajo do 70 odstotkov potrebe po sanitarni topli vodi.

Za obratovanje celotnega sistem za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in pripravo tople sanitarne vode potrebuje sistem za hišo velikosti 150 m2 in 4-člansko družino samo od 1800 do 2000 kWh električne energije na leto. Da hiša lahko postane ničenergijska, so na strehi montirani fotovoltaični sončni sprejemniki, ki proizvedejo več električne energije na leto, kot je hiša porabi. S to tehnologijo in takim sistemom postane hiša energetsko neodvisna in tako imenovana plusenergijska hiša.

mag. Milan Šturm, Matej Dulc, inž. str.