Odgovor 1: V vsakem primeru bi bilo najbolje, če bi glede delitve garsonjere dosegla ustrezen sporazum. Če do njega ne bi prišlo, se lahko zgodi, da sodišče nepremičnino proda in kupnino razdeli. Seveda je treba vaša vlaganja ustrezno ovrednotiti. Pri tem niso pomembna samo premoženjska vlaganja v nepremičnino, ampak tudi vaša skrb za mamo, zapustnico tega premoženja. Svetujem vam, da najprej sestavite čim bolj natančen spisek vaših vlaganj v nepremičnino in ga podkrepite z ustreznimi dokazi (računi za barvo, televizor oziroma hladilnik, izjave prič ipd.) in ga izročite sestri. Če želite ostati v garsonjeri, poskusite sestro izplačati. Omenite ji, da želite od matematične polovice, ki ji gre po zakonu, odšteti znesek vaših vlaganj. Če se bo s tem strinjala, v redu, sicer pa boste morali spor reševati na sodišču.

Vprašanje 2: Z možem se ločujeva. Skupaj sva živela deset let, potem pa se je najina zveza skrhala, tudi zaradi njegove nezvestobe. Skupaj sva ustvarila kar nekaj premoženja. Imava stanovanjsko hišo, dva avtomobila (novejšega Audija in Fiat Punto) in 9-metrsko jadrnico. Ko sem predlagala, da mi mož izplača polovico premoženja, je to zavrnil z argumentom, da je zaslužil vsaj dvakrat več kot jaz. Ponuja mi zgolj 30 odstotkov premoženja, ki bi mi ga izplačal. Z njegovim predlogom se ne strinjam. Zanima me, ali ima na sodišču kakšne možnosti, da »iztrži« tako velik delež.

Odgovor 2: V sporih glede delitve skupnega premoženja ima sodišče na voljo celo paleto možnosti, v skladu s katerimi lahko odloči, koliko premoženja lahko pripade enemu od zakoncev. Zakonska norma, v skladu s katero se skupno premoženje deli po načelu 50–50, je zgolj nekakšna splošna klavzula, sodišče pa lahko pri delitvi upošteva še cel niz okoliščin, pri katerih sploh ni nujno, da je zaslužek na prvem mestu. Pomembna so tudi vlaganja v skupno premoženje, skrb za otroke in družino, angažma pri vsakodnevnih domačih opravilih, spoštovanje družinskih vrednot ipd. Primer sicer premalo poznam, vendar pa se mi zdi, da bo mož kljub višjemu dohodku težko iztržil tako visok delež premoženja, še posebej, če ste vi po drugi strani s svojim delom in skrbjo za družino veliko prispevali k družinskemu blagostanju.

Mag. Boštjan J. Turk