No, s pomočjo državnega pravobranilstva smo tudi okrožno tožilstvo v Ljubljani »spomnili«, da je bila »v predmetni zadevi že opravljena glavna obravnava na okrožnem sodišču v Ljubljani, sodišče je sprejelo sklep, da bo izdalo vmesno sodbo, na katero še čakamo«. Tudi mi.

Zanimivo pa je, da po navedbah okrožnega tožilstva v Ljubljani hkrati (zato sta ti dve zadevi združeni) občina Komenda tudi toži državo »zaradi kršitve določil pogodbe«, ker ji ni izplačala zadnjega obroka v višini 437.481,47 evra. Gre za sredstva iz evropskih skladov prek državnega proračuna, za katera so, kot že zapisano, določena jasna pravila porabe (javni razpisi). Zanimivo je to zamegljevanje primera. Tudi vloga podjetja Candor, ki je 20-odstotni lastnik Poslovne cone Komenda, ni povsem jasna. Podobno velja za razmišljanje nekaterih lastnikov zemljišč na tem področju, ki niso bili pravi čas obveščeni o namerah občine, in »bodoče vrednosti teh kvadratnih metrov«, zaradi česar se počutijo opeharjene.

Vse našteto zadeva izgradnjo prve faze poslovne cone. Vendar se tudi v nadaljevanju, torej z gradnjo druge faze, ki pravkar poteka, odpira kup vprašanj. Najprej že to, da so zadnje padavine še kako potrdile opozorila skrbnikov voda na tem sicer tudi poplavnem območju. Enako velja za opozorila okoljevarstvenikov, ki so za gradnjo druge faze PC Komenda izdali negativna mnenja, a ta mnenja ministrstvo za okolje in prostor očitno ni upoštevalo. Enako tudi izvajalci del »zamižijo« ob omilitvenih ukrepih, ki bi jih zaradi posegov v naravo morali upoštevati. Zato morajo biti okoljevarstvenuiki ves čas na preži. O tem znajo veliko povedati na kranjski enoti ZRSVN in prav gotovo še niso izrekli zadnje besede.

Svojo razlago pa bo moral sokrajanom in slovenski javnosti v primeru PC Komenda poleg še nekaterih drugih odgovornih oseb prej ali slej pojasniti tudi mag. Stanislav Zarnik, sekretar na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO), kjer pripravljajo stališča za odločitve MOP. Je namreč tudi kandidat za novega župana občine Komenda in nekateri ga že označujejo kot »virtualnega protikandidata« sedanjemu županu (Aplenca 7/2010).