Vsaka blagovnica z gradbenim materialom prodaja ustrezno opremo za ta namen, izkušen inštalater pa vam lahko priskrbi celoten paket. Ta tehnika dejavno odvaja zrak iz hiše, medtem ko je dotok svežega zraka izveden pasivno, za kar so potrebne prezračevalne rešetke ali nagibna okna, ki zagotavljajo povezavo z zunanjim zrakom.

Poseben ventilacijski motor pri mehanski ventilaciji prek zračnih kanalov in prezračevalnih rešetk posesa zrak iz kuhinje, kopalnice in stranišča. Količino odvedenega zraka lahko uravnavamo z regulacijskim gumbom.

Prost dovod zraka skozi okna ali rešetke je pri mehanskemu sesanju obvezen. Če dovoda zraka ni, v hiši nastane podtlak, pri čemer se iz gradbenih materialov in vmesnega prostora sprosti škodljivi plin radon in se nalaga v hiši. Prezračevalne rešetke v vratih ali vsaj dva centimetra debela reža pod vsakimi vrati omogočijo kroženje zraka.

Da bi preprečili tveganja za zdravje in nepotrebno izrabo sistema, sta obvezna letni pregled in temeljito čiščenje filtrov in rešetk. To učinkuje tudi proti morebitnemu prevelikemu hrupu naprave. Mehanskega prezračevanja nikoli ne izključite. Nikoli ne potegnite vtiča centralne ventilacijske enote iz vtičnice, razen pri vzdrževanju.

Preprečevanje škodljivih snovi

Mehansko prezračevanje torej posesa zrak iz notranjosti stanovanja, vendar aktivno ne dovaja svežega zraka. Ta prodira v prostore avtomatično s podtlakom, ki ga povzroči odvod zraka. Vendar je to mogoče le, če so v prostoru prisotne odprte prezračevalne rešetke, nagibna okna ali druge dovodne poti svežega zraka.

Če dotoka zraka ni, nastane v hiši podtlak. Tako se sproščata zrak in radon iz gradbenih materialov in vmesnega prostora. Radon se v naravi nahaja v določenih kamninah in v tleh; v velikih koncentracijah lahko povzroča raka. V starih hišah radon praviloma ne pomeni nobenih težav. Tam poskrbi naravno prezračevanje skozi špranje in razpoke za to, da se v hiši nikjer ne more nabirati plin. V modernih hišah pa je lahko zaradi učinkovite izolacije nevaren, še posebno v pritličju. Mehanski sesalni sistem lahko ta učinek še okrepi, a dokler prihaja zadostna količina zraka od zunaj, to še ne predstavlja nobene težave.

Tudi odprti kamin ali peč na drva odvajata zrak iz stanovanja in lahko povzročita, da se radon začne dvigati iz vmesnega prostora. Poleg tega pri podtlaku pritekajo škodljivi gorljivi plini, kot sta ogljikov monoksid in dušik, v hišo namesto v dimnik. Odprto ognjišče v kombinaciji z mehanskim prezračevanjem ta učinek okrepi, zato je ta kombinacija celo tvegana.

Obsežen dotok zraka skozi prezračevalne rešetke ali odprto okno v prostoru, kjer se kuri les, sta zato obvezna.

Vzdrževanje ohranja zmogljivost

Raziskava je pokazala, da veliko prezračevalnih sistemov ne deluje tako dobro, kot bi lahko, zaradi nezadostnega vzdrževanja ali onesnaženja. Izraba in onesnaženje povzročita, da mehansko prezračevanje vsako leto nazaduje za pet do deset odstotkov. To ne vpliva negativno le na udobje v hiši, ampak je tudi slabo za zdravje. Zračenje lahko namreč v tem primeru pade pod nominalne norme gradbenih zakonov. Kar pa je nepotrebno, saj je vzdrževanje enostavno.

Letno čiščenje in vzdrževanje ponovno vzpostavita zmogljivost do 90 odstotkov prvotne vrednosti. Tudi hrup se z vzdrževanjem in čiščenjem zmanjša. Če ostane sistem hrupen, naj ga preišče strokovnjak, če je potrebno, naj ga ponovno namesti. Naj bo torej vaš prezračevalni sistem vsako leto pregledan in očiščen.

Naredite sami

Očistite rozete z vlažno krpo in po potrebi s čistilom. Zelo onesnažene rozete previdno vzemite iz stene ali stropa in jih očistite v milnici. Pri nameščanju pazite, da jih ne boste pomešali med sabo. Pri tem vam lahko pomaga oznaka ali številka na rozetah. Če imajo tudi filtre, jih kdaj pa kdaj prav tako operite v milnici s čistilom. Zadostuje dvakrat na leto oziroma večkrat, če je kakovost zraka v okolici slaba (na primer v gosto poseljenih mestih, v bližini avtocest in industrije). Tudi prezračevalne rešetke zlahka ohranite čiste. Najlažje jih očistite suhe s krtačo ali sesalnikom. Pri nekaterih tipih rešetk lahko odstranite pokrov rešetke in ga očistite v milnici.


Investicija in izboljšava

Razmislite o samoregulativnih rešetkah, ki se odzivajo na hitrost vetra. Še najbolje jih lahko namesti inštalater. Izberite raje ventilator z enosmernim tokom, ki porabi polovico manj električnega toka kot ventilator z izmeničnim tokom.

Inteligentni (uravnoteženi) prezračevalni sistem je vreden razmisleka pri novogradnji ali pri popolni prenovi stanovanja. Ravna se namreč po vaših potrebah in aktivno dovaja ter odvaja zrak. Nekateri sistemi delujejo z rekuperacijo toplote: toplota izhajajočega zraka predgreje prihajajoči zrak, preden je ta doveden v stanovanje. Zdrav zrak v hiši pomeni zadosten odvod izrabljenega in dovod čistega zraka. Z mehanskim sistemom si vam ni treba več delati skrbi. Pod pogojem, da je sistem dobro nameščen, primerno vzdrževan in pravilno uporabljan.