Med funkcionalnostmi orodja, ki jih je sicer veliko, je treba posebej izpostaviti možnost spremljanja in prikaza sonca in sence ob različnih urah dneva. Praktično to pomeni, da bodo občani lahko pogledali, ali bo, koliko in kdaj predvideni poseg v prostor zasenčil sosednje parcele. Ta funkcionalnost bo pomagala kupcem pri odločitvi za nakup parcele, hiše, stanovanja, dodatno pa bodo lahko preverili, ali je to območje morda poplavno ogroženo.

Ob podatkih o dejanski in grafični rabi zemljišč, mejah občin in države, zemljiškoknjižnih parcel, imen krajev in hišnih številk, si uporabniki lahko ogledajo tudi karte poplavne ogroženosti ali karte hrupa. Orodje omogoča umeščanje digitalnih posnetkov prostora iz zraka, ki so podrobnejši, sodobnejši ali zanimivejši od zadnjih posnetkov Geodetske uprave za vso Slovenijo.

Kliknite na www.3dprostor.si.

Videoposnetek si oglejte tukaj.