Pri risanju vaše kuhinje idejnih rešitev ni bilo ravno na pretek, saj vaši zahtevki tega ne dopuščajo.

V jedilnem delu vam ostane prostor za umestitev omare za porcelan samo na koncu klopi (klop in miza sta vrisani po vaših merah).

Razpored kuhinjskih elementov je prav tako pogojen z vašimi izhodišči. Zidan štedilnik je ob dimniku. Nasproti je možnost, da umestite visok hladilnik, ki pa naj bo vgradni, zato da bo v omari in bo hrbtišče, ki gleda v jedilnico, obdelano. Na tem mestu vam tudi ne zastira svetlobe – če bi bil ob oknu, na jedilno mizo ne bi posijalo sonce.

Edina bistvena sprememba pri razporejanju elementov je električni štedilnik na nasprotni strani, kot je zdaj.

Napa nad štedilnikom je lahko prosto viseča in še za odvod ni daleč do zračnika. Vsi podpultni elementi so lahko izvlečni predali.

Glede elementov nad zidanim štedilnikom pa jih po mojih izkušnjah ne umeščamo, saj so nad štedilnikom previsoke temperature. Viseče omarice lahko umestite samo nad koritom.

Hrbtišče za štedilnikom naj bo iz enakih ploščic, kot so pečnice štedilnika.

No, kljub vašim pogojem upam, da vam bo narisana rešitev v pomoč pri prenovi.

Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.