Njihovo razvojno usmeritev v energetsko varčne in okolju prijazne izdelke ter odnos do narave razlaga predsednik upravnega odbora skupine Jelovica, Gregor Benčina.

Ozaveščanje ljudi o učinkovitejši rabi energije in njenih obnovljivih virov je v ospredje potisnilo tudi pomen nizkoenergetskih hiš. Taka je tudi vaša nova linija. Kako bi na kratko predstavili njene prednosti?

Vprašanje energetske varčnosti je globalno vprašanje, katerega odgovor se skriva v vedenju posameznikov. Prav vsak posameznik lahko namreč s pravilnimi odločitvami veliko prispeva k energetski vzdržnosti našega planeta, ob tem pa tudi izdatno prihrani pri stroških energije. V Skupini Jelovica smo na osnovi dolgoletne tradicije pri izdelavi energetsko varčnih hiš, ki so bile do nedavnega namenjene predvsem zahtevnim zahodnim trgom, pripravili povsem nov koncept energetsko varčnih hiš. Najnovejši koncept individualnih hiš Revolution smo v Jelovici našim kupcem predstavili v spomladanskih mesecih in vsebuje vse elemente energetsko varčne hiše ter zagotavlja visoko kakovost bivanja, ki jo prinašajo uporabljeni okolju prijazni materiali. Pri oblikovanju linije smo želeli združiti enostavnost izbire in težnjo po individualnem pristopu pri oblikovanju lastnega doma. Na teh osnovah je nastala serija 30 sodobnih hiš z najnovejšimi arhitekturnimi rešitvami, ki so obenem tudi energetsko varčne in rastejo s potrebami in željami kupcev. Tako dovršenemu izdelku smo v dogovoru z Gorenjsko banko, kjer so prepoznali revolucionarnost novega koncepta, dodali še izjemno ugodno financiranje. Celoten paket tako predstavlja izjemno ponudbo na področju ponudbe energetsko varčnih hiš, kar se odraža tudi v velikem povpraševanju.


V zavesti »tradicionalnega« Slovenca ostaja na prvem mestu trdno zidana hiša, morda zaradi potresne in požarne varnosti, življenske dobe in še česa, čeprav povsod najdemo tudi lesene dodatke. Kako jih prepričate s svojim novim programom? Jelovica v vseh svojih programih uporablja primarno les zaradi njegove trajnosti, odličnih lastnosti in prijetnega počutja, ki ga les ponuja.

Osnovni gradnik izdelkov Skupine Jelovica v vseh njenih programih je les, ker je kot zanesljiv gradbeni element znan in uporabljan skozi vsa zgodovinska obdobja in zato zaupamo vanj in v prednosti njegove uporabe. Odlične značilnosti, ki niso splošno znane, bi lahko vsakega posameznika spodbudile, da bi več uporabljal lesene izdelke. Za večino presenetljivo naše hiše zaradi svoje konstrukcije zagotavljajo večjo požarno varnost kot objekti klasične gradnje. Prav tako so zaradi uporabe lesa potresno varnejše kot klasična gradnja in so tako primerne tudi za potresno občutljiva območja.

Med prednostmi velja omeniti tudi kakovost bivanja v hiši, ki ne vsebuje železnih mrež in hladnega ter vlažnega betona, saj zaradi svoje sestave naravno uravnava vlažnost in kakovost zraka ter dodatno akumulira ogljikov dioksid. Hkrati v primeru razgradnje ne onesnažuje okolja.

Razlogov za uporabo lesa v gradbeništvu oziroma pri gradnji hiš je torej res veliko, da časovnih prihrankov pri gradnji niti ne omenjam.

Koliko časa pa traja od izbire in naročila izbranega modela do začetka gradnje in vselitve?

Pri Jelovici preteče od odločitve za nakup do postavitve hiše v povprečju 60 dni oziroma od odločitve za nakup do vselitve približno 6 mesecev, seveda pa je to odvisno od kupca, njegovih potreb in želja.

Vsakemu kupcu, ki se odloči za hišo Jelovica, sta na voljo arhitekt in vodja projekta, ki mu svetujeta pri izboru najbolj optimalne rešitve glede na potrebe, želje, geografsko lego in želeno energetsko učinkovitost hiše. S celovitim pristopom kupcu tako ublažimo stres in skrbi ter ga skozi proces izdelave hiše vodimo in usmerjamo do njegovega končnega cilja.

Kupec se lahko odloči za različne faze dokončanja gradnje, od osnovne postavitve do izdelave na ključ. Pri gradnji hiše na ključ lahko angažirano sodeluje z nami, celoten projekt pa je voden iz ene točke, z enim vodjem projekta. Zagotovo je gradnja na ključ optimalna izbira tako z vidika stroškov kot tudi z vidika koordinacije in povzročenega stresa in jo kot tako najbolj priporočamo našim potencialnim kupcem, ki se ob začetku gradnje niti ne zavedajo vseh pasti in stroškov, ki jih lahko presenetijo v primeru individualne izgradnje.

Potencialne kupce seveda zanima tudi cena ...

Nas zanimajo predvsem zadovoljni uporabniki, ki bodo v objektu živeli desetletja, zato izbiramo materiale, ki so naravni, človeku in okolju prijazni. Če kvaliteta pomeni 10.000 evrov višjo ceno objekta, to skozi cikel uporabe objekta znese 20 do 30 evrov mesečnega stroška, upoštevajoč energijske prihranke, ki znašajo v povprečnem objektu 500 evrov na leto, pa se ti cenovni odmiki praktično izničijo. Je torej nabavna cena res tako odločilna? Kljub temu smo z nedavno analizo trga ugotovili, da smo z novim konceptom za konkurenco tudi cenovno nedosegljivi pri razmerju cena/kvaliteta, kar z novimi naročili potrjujejo tudi številni novi kupci.

Kakšne vrste in od kod je les, ki ga uporabljate?

Slovenija je bogata z lesom in pomemben vir lesa za potrebe srednje in jugovzhodne Evrope. Pri izdelavi hiš se uporablja certificiran, posebej za ta namen obdelan in lepljen les, ki je stabilen in zaradi posebnega postopka obdelave zagotavlja večjo statično varnost.

Slovenija še vedno velja za z gozdovi bogato poraščeno deželo. Kako ocenjujete domače razmere v lesnopredelovalni industriji in kakšno usodo ji napovedujete?

Prihodnost slovenske lesnopredelovalne industrije je v veliki meri v rokah države. Če se že več let trajajoč mačehovski odnos države do lesnopredelovalne industrije, ki je ena redkih, ki uporablja surovine z domačega vrta, ne bo spremenil, bo prihodnost bolj klavrna, saj ta industrija ob takšni opremljenosti in visokem deležu človeškega dela ne more zagotavljati dovolj visoke dodane vrednosti. Ob tem upamo, da se bo tudi naša država začela zavedati pomena uporabe lesa v gradnji ter vseh energetskih in ekoloških prednosti uporabe lesa v primerjavi z umetnimi materiali, kot so plastika in podobni.

Recesija je močno prizadela mnoge panoge, kako jo občutite vi tako na domačem kot mednarodnih trgih?

Seveda se tudi v Skupini Jelovica soočamo s posledicami gospodarske krize in zmanjšanega povpraševanja, vendar se na to odzivamo z razvojem novih energetsko varčnih produktov. V začetku leta smo kot odgovor na zaostrene razmere na trgu pripravili novo linijo oken, za katero smo prejeli nagrado evropska zvezda, predstavili smo tudi že omenjeni koncept energetsko varčnih hiš Revolution, ob tem pa smo posodobili tudi našo maloprodajno mrežo po Sloveniji, kjer lahko našim kupcem ponudimo celovito storitev.

V skupini je vse podrejeno naravi, ekološki sprejemljivosti in varčevanju z energijo, kar bodo po našem mnenju tudi pomembne nove vrednote po koncu gospodarske krize, ki bo močno spremenila svet in način življenja nas vseh.