Odgovor 1: Če ste hipoteko vpisali v zemljiško knjigo, ima v skladu s prednostnim načelom prednost pred mlajšimi hipotekami. V tem primeru ne vidim ovir, da se iz hipoteke ne bi ustrezno poplačali. Če pa znanec namenoma ali kako drugače zmanjšuje vrednost nepremičnine, lahko sodišču predlagate, da zastavitelju naloži, naj opusti takšna dejanja. V skrajnem primeru – če ne bi bilo ustreznega učinka – lahko zahtevate prisilno izterjavo terjatve še pred njeno zapadlostjo.

Vprašanje 2: Kupujem nepremičnino (stanovanje), na kateri je v zemljiški knjigi označena plomba. Cena stanovanja je zelo ugodna, zato bi rad nakup izpeljal do konca, vendar me omenjena plomba skrbi. Zanima me, kaj pravzaprav pomeni in ali mi lahko pri nakupu tega stanovanja škodi.

Odgovor 2: S plombo javno objavimo, da je bil glede neke nepremičnine začet zemljiškoknjižni postopek, o katerem pa zemljiškoknjižno sodišče še ni odločilo. Pomen plombe je v tem, da se od trenutka njenega vpisa v zemljiško knjigo nihče ne more sklicevati, da ni vedel za obstoj nerešenih postopkov (denimo za hipoteko v zvezi s to nepremičnino ali za nakup te nepremičnine). Možno je, da nepremičnino že kupuje nekdo drug ali da nekdo na njej vpisuje določeno stvarno pravico (hipoteko, užitek, stvarno breme ipd.). V vsakem primeru vam nakup stanovanja odsvetujem, dokler plomba ne bo izbrisana, saj ima tisti, ki je dal pobudo za njen vpis, zaradi prioritetnega načela prednost pred vami. V skrajnem primeru namreč lahko ostanete brez stanovanja.

Mag. Boštjan J. Turk