Risanje vašega stanovanja je zelo zahtevna naloga. Žal vam arhitekti v časopisni rubriki ne moremo narisati projekta za izvedbo celotne stanovanjske enote. Kljub temu sem vam po daljšem razmisleku narisala idejno tlorisno zasnovo. Glede na skope podatke – zgolj podano dolžino in širino prostora – sem narisala eno od možnih rešitev.

Vsekakor pa je pri načrtovanju treba upoštevati normative za invalidne osebe. V načrtu sem vam označila najpomembnejše dimenzije vrat, hodnikov, kopalnice, spalnice in kuhinje.
V obstoječem načrtu sem vam umestila vse želene prostore. Glede prizidka pa vas nisem prav dobro razumela, kaj želite.

Kot sem že napisala, mislim, da je za tako zahtevno nalogo treba naročiti projekt in se s projektantom temeljito pogovoriti o željah in potrebah.

Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.