Ureditev formalnega vrta pred obnovljeno stavbo je odlična zamisel, seveda pa se lahko obnese le, če so izpolnjeni osnovni pogoji: redno vzdrževanje, ureditev namakalnega sistema, izbor pravih rastlin in podobno. Narisan načrt omogoča različne izvedbe, ki se razlikujejo po funkcionalnosti.

Formalna zasaditev, ki sem si jo zamislila, sledi zunanjim robovom površine, ki jo omejujejo tlaki, stopnišče in nizek zid. Ohranite in obnovite lahko le stopnišče, nizke podporne zidove ob stopnicah in tlakovano površino okoli vodnjaka, dotrajane tlake na osrednjem delu pa odstranite. Osrednji del je predviden kot zelenica, če pa želite, lahko glede na zasnovo površine med gredami popeskate. Če sem prav razumela vašo zamisel, je vrt kot tak namenjen bolj reprezentančnemu videzu stavbe, ne pa kot uporabna zelena površina. Parterna zasnova bo lepo vidna od vhoda na vrhu stopnišča ali iz prostorov v zgornjem nadstropju. Večjih rastlin s košato krošnjo ne bo, saj drevje že raste ob robovih parcele.

Manjšo okroglo gredo ob strani lahko uredite tako, da jo obdate z nizkim zidom višine 45 cm, ki naj bo obdelan tako, da je mogoče na njem tudi sedeti. Višina grede naj seveda ustreza robu zidu. Uporabite čimbolj žlahtne materiale, ki so za vaše okolje značilni.

Če tudi vi želite, da vam v naši rubriki svetujemo, pošljite na naš naslov vprašanja s čimbolj izčrpnim opisom, merami in fotografijami. V vsaki številki bomo odgovorili na eno izmed vprašanj, ki bo zanimalo čimveč bralcev.

Simona Klokočovnik