Hiše iz opeke – hiše bodočih generacij

Hiše iz opeke so hiše za bodoče generacije in ustrezajo zahtevam modernega bivanja od nizke porabe energije do osebne varnosti. Moderna hiša mora zadostiti tako biološkim kot ekološkim zahtevam. Različne dejavnike (zgradbe, človek in narava) je treba uravnovesiti. Pri proizvodnji gradbenega materiala, gradnji, vzdrževanju in rušenju moramo biti pozorni, da ni motečih posegov v naravo.

Varčevanje z energijo

Pri proizvodnji POROTHERM opeke v Wienerbergerju dodajamo surovi masi t.i. porozne snovi (žagovino), da bi povečali toplotno izolativnost. Pri gorenju organski delci v celoti zgorijo, anorganski pa se vežejo v opeko. Sežgani dodatni materiali v opeki povzročijo nastanek finih por, ki so napolnjene z zrakom, ki je odličen toplotni izolator. Taka opečna stena veliko bolje sprejema naravno sončno energijo pa tudi toploto iz notranjosti hiše. Zidovje oddaja toploto v prostor postopoma, zaradi česar lahko privarčujemo veliko energije za ogrevanje, s tem pa varujemo okolje in prihranimo velika finančna sredstva. Opeka je zato primerna za gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš.

Za gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš je poleg gradbenega materiala odločilnega pomena tudi arhitektura. Zunanjih površin naj bo čim manj, okna naj bodo usmerjena proti jugu. Prav tako morajo biti usmerjeni proti jugu bivalni prostori z relativno visoko potrebo po ogrevanju, medtem ko naj bodo prostori, kjer so potrebe po ogrevanju manjše, usmerjeni proti severu. Bistveno vlogo pri tem igra popolna toplotna zaščita zidu, ki jo dosežemo z opeko POROTHERM 45, zidano z izolacijsko malto in ometano z izolacijskim ometom, ali drugo opeko POROTHERM z dodano toplotno izolacijo, okni z izolacijskimi okvirnimi sistemi in trojno zasteklitvijo, tehnično brezhibno vgradnjo ter dobro izolacijo talne in stropne plošče.

Mnogi materiali se po vgradnji skrčijo, zaradi česar nastanejo razpoke, opeka pa se ne skrči – svojo končno obliko doseže v času žganja in se kasneje več ne spreminja.

Opečne zgradbe se zaradi tega lahko uporabljajo več sto let, nekatere preživijo tudi tisočletja. K temu prispeva dejstvo, da opeka kot gradbeni material ni gorljiva. Z visokimi temperaturami pri žganju opeka doživi svoj ognjeni krst. Tudi v primeru škode, ki jo povzroči voda, je čas sušenja opeke kratek, gradbenofizikalne lastnosti pa ostanejo nespremenjene.

Zdravo bivanje

Opeka ne vsebuje nobenih škodljivih snovi. Njene temeljne sestavine so naravni izdelki, ki nimajo toksičnega učinka. Na podlagi stoletnih izkušenj lahko upravičeno domnevamo, da opeka pri človeku ne povzroča nobenih alergičnih reakcij. Znanstvene raziskave na opeki so dokazale, da je stopnja njene naravne radioaktivnosti, značilne za vse snovi, ki se pojavljajo v naravi, zelo nizka, pravzaprav zanemarljiva.

Prijetna klima v prostoru in dobro počutje

Pore v opeki ugodno vplivajo na izmenjavo vlage med notranjim in zunanjim prostorom, kar je prednost naravnega proizvoda pred drugimi materiali. Opeka je prepustna za difuzijo in ima idealne karakteristike vlažnosti. Če se topel zunanji zrak useda na hladni notranji steni, kar se dogaja spomladi, pri drugih gradbenih materialih pomeni ugodno podstat za nevarno plesen. Opeka pa sprejema vlago in jo z zamikom ponovno oddaja. Tako površine sten v vseh letnih časih ostanejo suhe in zaradi tega vlada prijetna in zdrava klima v prostoru. Čim boljša je sposobnost toplotne izolacije sten in stropa, toliko bolj enakomerna in prijetna je temperatura v prostoru. Pravilno dimenzioniranje opečne stene tako ne preprečuje samo prekomernih stroškov za ogrevanje pozimi, temveč zagotavlja tudi naravno klimo pri visokih temperaturah poleti.