Dinamično vpetje

Za kaj gre? Gre za to, da je pri montažni ali skeletni gradnji treba upoštevati različne materiale in njihovo obnašanje glede na temperaturne raztezke oziroma občutljivost različnih materialov za zračno vlažnost. Različni materiali se namreč zelo različno odzivajo na spremembe v okolju in tudi zaradi tega prihaja do različnih lasastih razpok mavčnih plošč in drugih težav, a o tem si lahko več preberete v članku o montažni gradnji. Mi pa ostanimo pri zidakih Ytong in nasvetih za gradnjo predelnih zidov.

Samo kot zanimivost naj omenimo, da je lastnik lesenega skednja ob reki Krki celotno notranjost starega skednja zgradil iz zidakov Ytong in tako dobil monolitno zgradbo, problem paroprepustnosti pa je reševal z dodatnim zračnim kanalom med zidom in lesom (les je slabše paroprepusten).

Sistem gradnje predelnih sten nam je podrobneje razložil Uroš Klemen, vodja tehnične službe podjetja Xella porobeton SI iz Kisovca. Poglejmo najprej mansarde. Pri gradnji predelnih zidov v mansardah Klemen priporoča trdno vpetje (brez dilatacije) predelnih sten s posebnimi sidri v nosilni oziroma parapetni zid. Vpetje med strešno konstrukcijo in predelnim zidom iz ytonga mora biti dinamično, kar pomeni, da priporoča odmik stene od konstrukcije (dilatacijo) približno 1 cm in utrjevanje ter zapolnitev stika s purpenom. Sidra dobite v vseh boljših trgovinah z gradbenim materialom, prav tako pa tudi v tovarni v Kisovcu. Nekateri zidarji vam bodo sicer zatrjevali, da so nepotrebna in celo odvečna, vendar jih vsekakor priporočamo. Xella jih po novem prodaja v kompletu po trideset kosov, tako da so tudi na ta način izboljšali in poenostavili ponudbo sider.

Nenosilne predelne stene

Kako pa je z uporabo zidakov Ytong za predelne stene v suhomontažnih hišah? Pri teh je še kako pomembno, da material omogoča izvedbo naknadne tlorisne razporeditve, poleg tega pa dobimo z materialom dodatni masivni zid in deloma drugačno (boljšo) izolacijo (zvočno in toplotno) v samem objektu, ki poskrbi tudi za boljšo klimo. Deloma tudi zato, ker imajo montažne hiše praviloma paroneprepustne stene, zato so dobrodošli vsi sistemi, ki dodatno uravnavajo vlago v hišah (ytong, mavčno-kartonske plošče), torej sprejemajo presežno vlago in jo kasneje oddajajo.

Pri gradnji nenosilnega predelnega zidu oziroma stene je treba prvo vrsto položiti v podaljšano malto in poskrbeti za popolno izravnavo, potem pa se enostavno zgradi zid. Priporočamo dinamično vpetje zidu s pomočjo sider in dilatacije, že zaradi načina zidanja in v veliki meri samostoječega zidu pa debelino sten 12,5 cm ali 15 cm. Večja debelina pomeni tudi boljšo zvočno izolacijo. Nekoliko debelejša stena je boljša tudi zaradi trdnosti in enostavnosti gradnje. Pri gradnji, ki smo jo spremljali, je zidar Andrej Šušteršič z Muljave zaradi pomanjkanja prostora v objektu na željo investitorja zgradil le 10 cm debele predelne stene, zaradi kakovostne gradnje pa je tudi ta debelina zadostila zahtevam trdnosti. Ob izdelavi kanalov za inštalacije so se stene izkazale za dovolj trdne, vendar v veliki meri po zaslugi odličnega zidarja, ki je poskrbel za popolnoma raven zid v vseh smereh in zelo dobro povezavo vseh stikov z namenskim lepilom za elemente iz ytonga. Ponovno se je potrdilo naše prepričanje, da je ytong idealen material za res natančne graditelje, saj je Šušteršič kasneje povedal, da je sicer izučen zidar, po osnovni profesiji pa mizar.

Dodatno armiranje

Vsi stiki zidane stene in lesene konstrukcije zahtevajo obvezno dilatacijo (1 cm), pri višjih zidovih (nad 3 m) pa priporočamo dodatno armiranje na vrhu. Izdelava betonskega venca ni potrebna, pač pa ytong omogoča zelo zanimivo in elegantno rešitev. V zgornjo vrsto urežite kanal in vanj položite eno ali dve armirni palici železobetona ter vse skupaj zalijte z betonom, da dobite dodatno prečno vez. Prav tako iz ytonga izdelujejo tudi nenosilne preklade. Njihova vrednost se izkaže pri gradnji odprtin za vrata. Zidovi iz ytonga, tudi predelni, imajo primerno nosilnost in je nanje s posebnimi sidri mogoče namestiti kuhinjske omarice in tudi bojlerje (pri večjih priporočamo debelino stene 15 cm), vendar le z originalnimi vijaki in vložki za stene iz ytonga.

Skratka, ytong je material, ki je pisan na kožo vsem zidovom in načinom gradnje.