Odgovor 1: Če je projektant objekt projektiral napačno (denimo, da je predvidel konstrukcijo zgradbe, ki temelji na napačnih statističnih izračunih), odgovarja za napake objekta v skladu s pravili o stvarnih napakah – njegova odgovornost je v tem primeru objektivna in se ji ne more izogniti.

Oseba, ki na objektu opravlja tehnični nadzor, prav tako lahko odgovarja za napako, vendar le, če je napako ugotovila, a kljub temu dopustila gradnjo po takem projektu, oziroma bi ob ustrezni skrbnosti morala napako ugotoviti. Nadzornik bo lahko razbremenjen odgovornosti, če je bil pri pregledu projekta dovolj skrben, a napake kljub temu ni mogel ugotoviti.

Vprašanje 2: Zanima me, kdo odgovarja za napako pri zgradbi, če se izkaže, da je šlo za posebno zahtevne pogoje gradnje (med gradnjo se je izkazalo, da se na določeni globini nahaja podtalnica). Menimo namreč, da bi nas strokovnjaki morali na to opozoriti.

Odgovor 2: Če je vzrok za napako pri zgradbi posebna lastnost zemljišča (prisotnost podtalnice), velja, da gre za napako v projektu, za katero odgovarja projektant. Izvajalec in nadzornik lahko prav tako odgovarjata, če bi se izkazalo, da pri gradnji nista ravnala s potrebno skrbnostjo.

Projektant, nadzornik in izvajalec za tako napako ne bodo odgovarjali, če se izkaže, da je specializirana organizacija podala strokovno mnenje, v skladu s katerim je zemljišče primerno za gradnjo.

mag. Boštjan M. Turk