Ob močnih padavinah lahko pride do poplavne nevarnosti, saj morajo vode odtekati po porečju v sistemu površinskih in podzemnih tokov. Z ustreznimi infrastrukturnimi ukrepi lahko vplivamo na poplavno nevarnost.

Ustrezna informiranost je zlata vredna. Na občini se pozanimajte o stanju poplavne nevarnosti v vašem kraju, seznanite se z vrsto poplav oziroma načinom poplavljanja na vašem območju. Preverite, ali vas ogroža kakšen potok, erozija ali plaz. Poiščite najvarnejšo pot do visokih, pred poplavo varnih območij. Izogibajte se tudi nizko ležečih območij, ki lahko onemogočijo evakuacijsko pot.

celje.jpg

Dobro je spremljati tudi napovedovanje poplav, ki ga v Sloveniji opravlja ARSO, hidrološka prognostična služba. Zaradi kratkega časovnega obdobja med padavinami in nastopom poplav je natančno napovedovanje poplav močno oteženo. Kljub temu so opozorila pred poplavami zaradi organiziranosti te službe dokaj natančna.

Zavarujte premoženje

Na vseh območjih, kjer lahko kljub zaščitnim ukrepom pride do vdora vode v objekt oziroma poplavljanja – reka naraste in prestopi brežine, hudourniški izbruh, zamašitev kanalizacijskega sistema, zaledenele vode na bližnjem hribovju, vode na urbanem področju - je smiselno zavarovanje premoženja pred poplavami. Pri zavarovalnici sklenite ustrezno zavarovanje za kritje škode na konstrukciji objekta in notranji ali zunanji opremi zaradi poplav ali izlitja kanalizacije.

Nujni pripomočki v primeru poplave

Za nepredvidene življenjske dogodke je doma dobro imeti pripravljeno zalogo najnujnejših življenjskih potrebščin, nekakšne prve pomoči za nujne primere. Priskrbite si radio na baterije z dodatnimi baterijami, imejte stalno zalogo konzervirane hrane in ustekleničene vode, saj obstaja možnost, da bo preskrba z vodo motena. Na zalogi imejte tudi nekaj denarja, bistvenih zdravil, toplih oblek, prvo pomoč in druge življenjsko pomembne pripomočke. Kupite tudi lastno malo potopno črpalko za črpanje umazane vode iz objektov.

hrana.jpg

Življenjsko in osebno pomembno lastnino (dokumenti, zdravila, arhivi, vrednejši predmeti in aparati) shranjujte v višje ležečih predelih stavbe oziroma v sefu, odpornem na vodo in ogenj. Na odprtine, skozi katere bi v objekt lahko pritekla voda, namestite pripomočke za tesnjenje.

Preventivna zaščita naprav in opreme

Če je mogoče, da bi v prostoru lahko prišlo do povratnega vdora kanalizacijskih voda, poskrbite za namestitev protipovratne lopute na glavni kanalizacijski iztok iz objekta. To lahko stori vaš vodovodni inštalater. Naprave, ki bi lahko izplavale in povzročile škodo, na primer cisterna za kurilno olje, plin…, pritrdite v tla ali oprite v strop.

V prostorih, ki so podvrženi poplavljanju, naj bodo talne obloge iz materiala, ki mu voda ne škodi, se lahko čisti in hitro suši. Oprema naj bo zidana ali iz materialov, ki bolje prenašajo vodo, na primer PVC, kovine, masivnega lesa. Izvedite poglobitev v dimenzijah 20 x 20 x 15 centimetrov, da boste lahko s potopno črpalko izčrpati čim večji del vode.

poplava.jpg

Kako ravnati tik pred poplavo?

Če stanujete na območju, kjer so možne poplave in nanje kažejo tudi razmere, kot je na primer dolgotrajno deževje ali neurje, je pomembno, da  spremljate poročila hidrometeorološke službe ter navodila pristojnih štabov Civilne zaščite. Tako boste na tekočem z aktualnim dogajanjem v vaši okolici ter boste vedeli, kako ukrepati.

Pospravite dvorišče in zavarujte predmete, ki jih voda lahko odplavi. Če leži vaš dom na območju, kjer lahko voda poplavi celo zgradbo, pravočasno evakuirajte ključne dobrine na varno območje, na primer k sosedu ali sorodniku. Če za to nimate časa, vzemite s seboj najnujnejše stvari, kot so denar, dokumenti in nekaj oblek, ter se umaknite nad območje, ki ga lahko doseže voda

Protipopoplavna zaščita

Pred zunanja vrata, svetlobne jaške, na talne sifone in druga mesta, kjer obstaja verjetnost vdora vode, namestite tudi protipoplavno zaščito - vreče z zemljo ali peskom, PVC folijo, deske…; izklopite elektriko, plin in vodo. Avtomobile odmaknite v višje ležeče predele. To storite pred poplavo, kajti vožnja z avtom v poplavni vodi je lahko smrtno nevarna.

vrece.jpg

Postavljanje nasipa iz vreč s peskom

Vrečo napolnite tako, da ena oseba drži vrečo odprto, druga pa jo naj polni,  vendar ne več kot do polovice. Potem počistite vso umazanijo z območja, kjer bodo vreče postavljene. Če je mogoče, dajte med vreče s peskom in steno hiše večjo plastično folijo. Postavite vreče po dolgem, z odprtim koncem pod napolnjeno polovico vreče, in jih obrnite v smeri toka vode. Položite vreče v plasteh – vsaka vreča naj prekriva dve polovici spodnjih vreč. Razporedite jih tako, da bodo zapolnile praznine in oblikovale nepropustno steno.

V času nevarnosti pred poplavami je včasih težko dobiti zadostne količine vreč s peskom. So zamudne za pripravo in zahtevajo dve osebi. Starejši in slabotni z njimi težko ravnajo. Ko pridejo v stik s poplavno vodo, zadržujejo onesnaževalce, kot je na primer kanalizacija. Tkanina za vreče je biološko razgradljiva, a se razgrajuje zelo dolgo časa, če jo pustimo na mestu.