Odgovor 1: Stvarna služnost lahko nastane na osnovi zakona ali pravnega posla, z odločbo državnega organa ali s priposestvovanjem. Če nastane na podlagi pravnega posla, velja, da sta poleg pravnega posla (denimo pogodbe) za veljaven nastanek take služnosti potrebna še zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo.

Če stvarna služnost nastane na podlagi priposestvovanja, jo mora izvrševalec služnosti v dobri veri dejansko izvrševati vsaj deset let, oziroma, če ni bil dobroveren, vsaj dvajset let, lastnik pa temu ni nasprotoval.

Vprašanje 2: Sosed bi za dostop na svojo parcelo želel pridobiti stvarno služnost na mojem zemljišču. Ker menim, da za to ni potrebe, saj lahko za dostop do svoje parcele uporablja drugo pot, me zanima, ali mu lahko služnost odklonim oziroma pod katerimi pogoji lahko pridobi nujno pot.

Odgovor 2: Podpis pogodbe o vzpostavitvi stvarne služnosti s sosedom lahko seveda kadarkoli odklonite, saj o tem svobodno odločate. Drugo vprašanje pa je, ali lahko sosed na omenjenem delu zemljišča pridobi nujno pot. Sodišče načelno nujno pot dovoli samo, če se z njo ne onemogoča oziroma znatno ovira uporaba nepremičnine, po kateri naj bi nujna pot potekala, in še tedaj pod pogojem, da se tuja nepremičnina čim manj obremeni. Bistveni pogoj za nujno pot je, da nepremičnina nima za redno rabo potrebne zveze z javno cesto oziroma bi bila taka zveza povezana z nesorazmernimi stroški.

Mag. Boštjan J. Turk