Vzrokov za pojav mravelj v fasadah, izdelanih iz plošč EPS, je več. Bližina gozdov ali večjih nepozidanih območij, kjer imajo mravlje svoj naravni življenjski prostor, predstavlja zelo veliko nevarnost za vdor mravelj v EPS-fasado. Vendar že sama bližina narave ne pomeni, da se bodo mravlje v fasadi res naselile. Običajno zaključne sloje na ploščah EPS izvajamo v dveh slojih. V prvem, lepilnem sloju je plastificirana mrežica iz steklenih vlaken, drugi, zaključni sloj pa daje fasadi končni videz (barva, obdelava, granulacija). Skozi pravilno izdelano fasado ni uspelo prodreti še nobeni mravlji.

Na mestih, kjer stiki zaključnih slojev z drugimi materiali v zunanjem plašču stavbe niso izdelani pravilno, lahko prihaja do špranj, skozi katere imajo mravlje prosto pot do toplotne izolacije. Najpogostejša mesta, kjer prihaja do vdora mravelj, so na stiku fasadnega podstavka (cokla) in fasade ter pri zaključkih fasade na stavbno pohištvo.

Splošno prepričanje ljudskih množic, da mravlje jedo EPS, je zgrešeno. Res je, da EPS na mestih vdora mravelj izginja, a vzrok je mravljična kislina, ki jo mravlje izločajo. Ta topi kroglice v ploščah EPS; tako EPS izginja, mravlje pa imajo čedalje več prostora. V daljšem časovnem obdobju lahko večina EPS izgine.

Preden se lotimo reševanja posledic vdora mravelj v fasado, moramo ugotoviti, kje so imele mravlje dostop do nje, obseg nastale škode in razširjenost mravelj v fasadi. Območja z manjšo poseljenostjo mravelj je mogoče sanirati z insekticidi, obnovo poškodovanega dela fasade ter z dodatno zatesnitvijo fasade, ki bo preprečila vdor mravelj vanjo. Ko pa so poškodovana področja velika, je enostavneje fasado odstraniti v celoti in izdelati novo, in sicer z materialom, ki je odporen na mravljično kislino (kamena volna, multipor).

Na vdor mravelj v fasado vpliva več dejavnikov: toplotna izolacija, neodporna na mravljično kislino, bližina narave in slabo (netesno) izvedeni zaključki fasade. Šele ko so prisotni vsi našteti dejavniki, se bodo mravlje naselile v fasadi. Dovolj je odpraviti samo enega od teh dejavnikov in nadloge z mravljami bo konec.

Tadej Gruden,
GRAFIT-G