Spoštovana gospa, vedno lahko k ureditvi vrta pristopimo na drugačen način. Narisala sem vam tri rešitve; prva, klasična zasaditev je sicer običajna, vendar je lahko tudi zelo lepa. Druga možnost je, da posadite tri majhna drevesca in pod njimi uredite gredo z zimzelenimi trajnicami ali travami. Greda naj bo zasajena z rastlinami enake vrste.

Ker domišljija nima meja, lahko gredo seveda uredite na najrazličnejše načine. Kot tretjo varianto vam predlagam razmejitev dveh površin s kovinskim robnikom. Eno zasadite in zemljo prekrijte z lubjem, drugo pa pokrijte z okrasnimi prodniki. V središču krivulje posadite svoje priljubljeno drevo, gredo pa zasadite z zimzelenimi trajnicami. Ker osnovna zamisel sledi znanemu filozofskemu konceptu, za uravnoteženje na površino s prodniki posadite kakšen majhen iglavec okrogle oblike. Enega ali drugega »glavnega igralca« v zasaditvi obdajte z robnikom in tla okrog njega pokrijte z zastirko z druge grede.

Simona Klokočovnik, Maranta