Narisana varianta je nastala po razmisleku, saj bo potrebnih kar nekaj posegov, da bi lahko uresničili vse vaše želje.

Največji gradbeni poseg je prestavitev stene v kopalnici. S povečavo kopalnice lahko umestite vse sanitarne elemente in stroje. V dnevno sobo žal vstopate skozi kuhinjo, kar pa nam omogoča, da imamo v sobi dovolj sten za knjižne omare in pianino. Delovni kabinet je mogoče opremiti z vsemi želenimi elementi.
V spalnici vam predlagam umestitev garderobnih omar, nekaj jih je tudi v predsobi.

To je le ena od funkcionalnih rešitev.

Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.