V sklopu projekta bomo v Mestni občini Ljubljana zbirali stare plastične vrečke in rabljene lončke za enkratno uporabo (ki nastanejo kot odpadek pri avtomatih z vodo in toplimi napitki), iz katerih bodo nastale različne umetnine. Tako nastale umetnine bodo imele poleg estetske vrednosti tudi ozaveščevalni pomen.

V sklopu projekta bodo potekale tudi različne delavnice, kjer bomo ustvarjali iz rabljenih plastičnih vrečk, lončkov ... Na stojnicah se boste lahko podrobneje seznanili s problematiko zmanjševanja odpadkov, na voljo pa bodo tudi vrečke iz blaga.

el.jpg

Namen projekta

V društvu Ekologi brez meja želijo s projektom opozoriti na problem čezmerne uporabe plastičnih vrečk v Sloveniji. Po nekaterih podatkih naj bi odrasel prebivalec Slovenije na leto v povprečju porabil od 130 do 150 plastičnih vrečk. Te po končani uporabi – običajno ni daljša od 30 minut – največkrat končajo med mešanimi odpadki, kamor ne spadajo, saj se jih da reciklirati. Plastične vrečke se razkrajajo tudi do tisoč let in predstavljajo grožnjo za naravo ter zdravje ljudi in živali. Pri tem velja poudariti, da so vrečke narejene iz neobnovljivih surovin, kot sta nafta in zemeljski plin.

V društvu se zato zavzemajo za zmanjšanje (u)porabe plastičnih vrečk. K temu bi lahko pomembno pripomogla spremenjena zakonodaja na tem področju. Ena od možnosti je, da bi Slovenija po vzoru Irske uvedla posben davek na plastične vrečke. Tako bi se poraba občutno zmanjšala.  Na Irskem niso uvedli popolne prepovedi, vendar pa mora, kdor želi še naprej uporabljati plastične vrečke, za vsako novo doplačati 30 centov.

Tako dobljena finančna sredstva služijo za financiranje novih okoljskih projektov. Namesto uporabe plastičnih vrečk  spodbujajo uporabo platnenih vrečk za večkratno uporabo, velik poudarek pa je tudi na ozaveščanju ljudi o pomenu varovanja okolja in narave.

Koši za zbiranje v vrtcih, šolah in drugih javnih ustanovah

Zbiranje plastičnih plastičnih vrečk in lončkov že poteka v posebej za to namenjenih koših po ljubljanskih vrtcih, šolah, fakultetah in drugih javnih ustanovah v Ljubljani. Lahko jih oddate tudi v Okoljskem centru na Trubarjevi 50 v za to pripravljenem košu. Center je odprt vsak delovni dan med 9. in 13. ter med 14. in 17. uro.