Otroški vrtec Selo, ki predstavlja enoto Otroškega vrtca Ajdovščina, je v preprostem, domiselnem in inovativnem slogu zasnovala mlada arhitekturna skupina MInimart. Arhitektom je uspelo ustvariti ambient, kamor se otroci z veseljem vračajo.

Funkcionalna zasnova prostorov

Investitor se je zaradi dotrajanosti odločil odstraniti obstoječi objekt vrtca iz leta 1935 in na njegovem mestu zgraditi novo stavbo, ki bo prilagojena novemu načinu bivanja in poučevanja. Novi objekt ohranja stik s sosednjim objektom na severozahodni strani in je po tlorisnem gabaritu večji od obstoječega.

Zasnova objekta je pritlična in je brez arhitektonskih ovir dostopna z nivoja terena. S tem je omogočen nemoten vstop tako otrokom in staršem z otroškimi vozički kot tudi invalidom. Prostori so funkcionalno oblikovani glede na starost otrok, s tlorisno razvrstitvijo prostorov pa so arhitekti zagotovili naravno osvetlitev in osenčenje bivalnih prostorov.

min.jpg

Novi objekt obsega dve otroški igralnici za dve starostni obdobji (dvooddelčni vrtec): otroško igralnico za prvo starostno obdobje z varovanim pokritim zunanjim atrijem (jasli) in otroško igralnico za drugo starostno obdobje z odprtim (deloma pokritim) zunanjim atrijem, ki se nadaljuje v zunanje igrišče. Terasa atrija je zavarovana pred neugodnimi vremenskimi vplivi in jo je mogoče zasenčiti, opremljena je tudi z zunanjimi sanitarijami, ki omogočajo večjo preglednost nad malčki med igro na prostem.

Osrednji prostor je namenjen predvsem gibalnim dejavnostim in prirejanju otroških predstav. V njem je nameščena oprema, ki omogoča oblikovanje kotičkov ter oprema za skupne dejavnosti otrok in odraslih. Tu je tudi kotiček za starše. Med posameznimi prostori je omogočena optimalna povezanost in preglednost nad dejavnostmi otrok.

minni.jpg

Dekoracija iz regratovih lučk simbolizira edinstvenost vsakega otroka

Objekt se z gabaritom pravilnih oblik in pastelno fasado nevsiljivo stopi z okoliško zazidavo. Zamaknjena streha pokritega atrija oziroma loža poskrbi za zanimivo prehajanje iz zaprtega prostora igralnic pravilnih oblik v razgiban zunanji prostor igrišča. V sklopu investicije je bila namreč urejena tudi velika zunanja površina, kjer so nameščena otroška igrala. Fasada je tenkoslojna, obogatena z dekoracijo regratovih lučk.

V notranjosti prevladujejo prijetne pastelne barve in dekorativni potiski. Pastelne barve so nevsiljive in subtilne; ustvarjajo privlačno okolje tako za male uporabnike kot krajane, ki imajo možnost popoldanskega druženja v zunanjih prostorih vrtca. Regratove lučke na fasadi so simbolna dekoracija, ki predstavlja najbolj posebno med cvetlicami, kot so posebni vsi malčki v tem prostoru, razvoj regratove cvetice v regratovo lučko pa simbolizira prvo osamosvajanje, ki bo otroke poneslo v svet.

Fotogalerijo si oglejte tukaj.